Afspraken

In de Veeralleeflat gelden regels voor het gebruik en onderhoud van de gezamenlijke ruimten en installaties. Formele afspraken zijn vastgelegd in het Splitsingsreglement en het Huishoudelijk Reglement.

In deze rubriek is een groot deel van die afspraken met toelichtingen en tips, alfabetisch op trefwoord gerubriceerd. We hebben juridische taal zoveel mogelijk vermeden. Klik op de titel van het onderdeel waarover u informatie wilt.

Als u heeft ingelogd krijgt u toegang tot de volledige lijst en bovendien kunt u dan via de reactieknop per onderwerp vragen, opmerkingen of suggesties sturen naar het bestuur.

 • Afvalcontainer vol of storing?
 • Als u uw zak met afval niet kwijt kunt, omdat de betreffende container vol is of als het deksel niet open gaat, neem dan de zak met afval nog even mee naar huis en bel de ROVA storingsdienst. Zet uw afval nooit tegen of bij de container. Werp het ook niet in een andere container, zo voorkomt u storingen in het proces van afvalscheiden.
  Meestal wordt de storing dezelfde dag nog opgelost.


  Voor storingen bel: 088 235 76 82 of ROVA-Zwolle 038 427 37 77 (Klanten Contact Centrum)

  Nummer van de grijze container: 95985
  Nummer van de PMD-container: 97020
  Nummer van de papiercontainer: 97504
  Nummer van de GFT-container (groencontainer): 94401

  Houd uw ROVA-pas bij de hand en geef het nummer van de betreffende container door.

  Bron: ROVA Laatst gewijzigd: 24 september 2023
 • Afvalinzameling
 • WAT IN WELKE CONTAINER EN WAT KOST HET?

  Vanaf 2023 voert de Gemeente Zwolle een tarief op restafval in. Naast een vast bedrag per huishouden betaalt u vanaf die tijd voor iedere keer dat u een zak restafval in de grijze container gooit. In 2024 betaalt u hiervoor iets minder dan in 2023. Zie voor de tarieven.  Door afval goed te scheiden kunt u besparen op de eindafrekening voor restafval.
  In februari 2024 komt de rekening voor het vaste bedrag 2024 en de eindafrekening voor restafval in 2023.

  Als u grijsafval wil weggooien en u heeft uw pas gescand om het draaideksel te openen, maar die blijkt vast te zitten, bel dan het klantcontactcentrum van de ROVA 038 – 427 37 77. Daar  kunt u een correctie  in het registratiesysteem aanvragen, zodat u geen onnodige kosten betaalt .

  Het is niet toegestaan afval naast de containers te plaatsen. De boete door de Afdeling Handhaving opgelegd bedraagt (2023: ¢165 ).

  *) Met het vaste bedrag per huishouden worden de algemene kosten betaald. Het gaat daarbij ondermeer om de kosten voor het ophalen van papier, pmd, glas en voor het milieubrengstation.

  Voor meer informatie: https://www.zwolle.nl/tarief-op-restafval

  ———————————————————

  Waar laat ik mijn afval?
  De Gemeente Zwolle vraagt afval, zoveel mogelijk gescheiden in te leveren. Het is de bedoeling dat vanaf 2023 het tarief voor afvalscheiding zo wordt aangepast, dat inleveren van weinig grijs-afval korting oplevert.

  De afval(zakken) mogen niet in gemeenschappelijke ruimten (zoals etagehallen, fietsenstallingen en entree) geplaatst worden.

  Groente, fruit- en tuinafval (GFT).
  Vanaf eind september 2023 staat er bij de straatcontainers een zgn. GFT-containerhuisje. Met de Rovapas kunt u de container GRATIS openen.
  In de GFT-container mogen alleen  groente-, fruit- en etensresten en klein-tuinafval. De container wordt één keer per week door ROVA geleegd en regelmatig met schoongemaakt

  Er wordt aangeraden GFT-afval in een aanrechtbakje te verzamelen en uit te laten lekken voordat u het naar de container wegbrengt. U kunt ook composteerbare afvalzakjes gebruiken om GFT te verzamelen. Deze zakjes zijn herkenbaar aan het logo met een kiemplant en ondertitel ‘compostable’. Wilt u nooit ander afval in deze container werpen? Dus GFT niet aanleveren in gewone plastic afvalzakken.
  Klachten over inzameling (niet geleegd, stank e.d.) kunt u doorgeven aan de ROVA,
  telefoon: 06.139 75 999. Iedere werkdag bereikbaar tussen 8:00 en 20:00 uur. Op zaterdagen tussen10:00 en 15:00 uur.  Restafval.
   Huishoudelijk afval (grijs) verzamelen in een vuilniszak en goed afsluiten. De zak kunt u daarna in de grijze container voor restafval deponeren. Deze container vindt u bij de ingang van het ProRail-terrein (naast de vlaggenmasten). De container opent u door het ROVA-pas tegen de kaartlezer te houden. Na de klik kunt u de klep van de container openen. Container vol? Bel 088 235 76 82. Houd uw ROVA-pas bij de hand en vermeld het nummer van de container: 95985.

  PMD-afval. Met de letters PMD worden verpakkingen aangeduid gemaakt van Plastic of Metaal. De D staat voor Drinkpakken. Verzamel de lege verpakkingen in zakken van doorzichtig plastic. Volle zakken graag dichtbinden en daarna in de container met de oranje sticker werpen, met de ROVA-pas kunt u de klep openen. Deze container staat ook bij de ingang van het ProRail-terrein.
  PMD-container vol? Bel 088 235 76 82. Houd uw ROVA-pas bij de hand en vermeld het nummer van de container is: 97020.


  Oudpapier en karton:
  Alleen karton en oudpapier kunnen in de container met de blauwe sticker. Houd rekening met de grootte van de klep. Om afval rond de container te voorkomen wordt aangeraden grote stukken karton en dozen eerst (thuis) klein te maken. Is de container vol bel? Bel de ROVA: 088 235 76 82 of ROVA-Zwolle 038 427 37 77 (Klanten Contact Centrum). Er wordt gevraagd naar het containernummer, dat is 97504


  Grofafval. Als het formaat van het grofvuil te groot is voor de vuilniszak kunt u het naar de ROVA brengen. U kunt het afval daar gratis kwijt (op vertoon van uw ROVA-pasje). Let op: voor bouw- en sloopafval betaalt u een tarief op basis van gemeten gewicht. Grofafval dat in een grote boodschappentas past kunt u inleveren bij de GRIP-wagen. Voor verdere uitleg en de standplaatsen zie GRIP


  Verpakkingsglas kunt u kwijt in glascontainers. Deze staan onder meer bij Jumbo aan de Veemarkt.


  Lampen, batterijen en apparaten

  Onder meer bij de Gamma, Hornbach, Jumbo en Mediamarkt kunt u batterijen, lampen en (kleine) apparaten kwijt.

  Witgoed. Koelkasten, wasmachines e.d kunt u inleveren bij de leveranciers van witgoed. Laat u het witgoed thuisbezorgen, laat dan direct de oude apparaten mee terugnemen.

  Apparaten, die nog werken of gerepareerd kunnen worden kunt u afgeven bij Kringloopwinkels. Dat geldt ook voor (nog te gebruiken) meubelen, serviesgoed enzovoort.


  Klein chemisch afval en kleine hoeveelheden grof afval kunt u bij de GRIP-wagens afleveren. Voor verdere uitleg en standplaatsen zie GRIP


  Toelichting PMD-afval:

  • Voorbeelden van plastic-verpakkingsafval: plastic tasjes, zakken en folies, kuipjes, bekers en bakjes, (knijp)flessen en flacons, tubes, potjes en deksels.
   Gebruiksvoorwerpen van hardplastic en speelgoed mogen NIET bij het plastic afval.
  • Voorbeelden van metalen verpakkingen: conservenblikken, frisdrankblikjes, stalen siroopflessen, aluminium schaaltjes van levensmiddelen, afdekfolies van bijvoorbeeld vla- en yoghurtbekers, bierdoppen en frisdrankdopjes, spuitbussen zonder chemisch symbool, blikjes van honden- en kattenvoer, koffiecups (Nespresso koffiecups heeft een aparte inzameling), waxinelichtcupjes.
  • Voorbeelden van drinkpakken: kartonnen pakken voor vruchtensappen, water en wijn, kartonnen frisdrankpakken, kartonnen pakken voor (karne)melk, vla en yoghurt, Kartonnen drinkpakjes, kartonnen pakken voor soep en pastasaus.

  Dit hoort niet in de PMD-container:

  • -kitkokers = restafval;
   -piepschuim of airpop = afvalbrengstation;
   -chipsverpakkingen (met aluminium laagje aan de binnenkant) = restafval;
   -scheurzakjes met aluminium binnenkant (bijvoorbeeld Honig/Maggi) = restafval;
   -koffieverpakking met aluminium laagje = restafval;
   -kruidenmixverpakkingen (met zilverfolie binnenkant) = restafval;
   -doordrukstrips (van medicijnen en kauwgom) = restafval;
   -hardplastic zoals speelgoed = restafval of afvalbrengstation;
   -medisch afval zoals spuiten en medicijnen = KCA of lever in bij de apotheek;
   -slangetjes van infuus en infuuszakken = restafval;
   -plastic ‘zomer’ speelgoed zoals luchtbedden, bandjes, ballen = restafval;
   -huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek en dergelijke) = restafval;
   -shopper boodschappentassen = restafval;
   -landbouwplastic = restafval of bedrijfsafval;
   -verfblikken= afvalbrengstation;
   -spuitbussen met chemisch symbool (deodorant, verf etc) = afvalbrengstation;
   -verpakkingen met vla- of yoghurtresten= restafval of maak ze leeg;
   -drinkpakken waarin ander materiaal is gestopt = restafval of maak ze leeg;
   -los karton (doosjes) of ander papier = oud papier/ karton;
   -verpakking met/ van chemische stoffen = afvalbrengstation.


  Zie ook: http://afvalkalender.rova.nl

  Bron: ROVA; Gemeente Zwolle; Huishoudelijk Reglement VvE Laatst gewijzigd: 25 september 2023
 • Balkon
 • Balkon schoonhouden
  Alle balkons, inclusief balkonhekken, vloeren, afvoeren, deuren en ramen, grenzend aan uw appartement houdt u zelf schoon.

  Zie ook afspraken/zeembalkon

  Balkons onderhoud schilderwerk
  Dit onderhoud is uitbesteed aan derden. De onderhoudsbeurt wordt tijdig aangekondigd. Het bestuur van de VvE is het aanspreekpunt.

  Gebruik van de balkons
  Uit veiligheidsoverwegingen en om overlast voor andere bewoners te voorkomen is het niet toegestaan:

  • Op balkons te koken, te frituren, te barbecueën, etc.
  • Vuurwerk mag niet worden afgeschoten vanaf het balkon.

  U mag was-, beddengoed enzovoort uitsluitend binnen de balkons, uit het zicht, ophangen. Hetzelfde geldt voor bloembakken, kleden en lopers.
  De regels voor het gebruik van gemeenschappelijke ruimten zijn van toepassing:
  Het aanbrengen aan de buitenzijde van naamborden, reclame-aanduidingen, uithangborden, zonneschermen, vlaggen, spandoeken, bloembakken, schijnwerpers en in het algemeen van uitstekende voorwerpen, alsmede het hangen van wasgoed aan de buitenzijde van het gebouw is niet toegestaan.

  Vogels voeren
  Om vervuiling door vogels te vermijden en ter voorkoming van ratten is het verboden broodkruimels, etensresten e.d. te strooien of op andere wijze te plaatsen op balkons of in de nabijheid van het appartementengebouw.

  Toegang zeembalkon
  Bij het verlaten van het zeembalkon dienen de zeembalkondeuren met de sleutel afgesloten te worden.

  Zonwering
  Zie het item zonwering in deze rubriek woonregels en -afspraken.

  Bron: Huishoudelijk Reglement en Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992 Laatst gewijzigd: 1 mei 2020
 • Ballotageprocedure
 • Voor nieuwe eigenaren/ bewoners kent de VvE-Veeralleeflat een ballotageprocedure. De procedure wordt door het bestuur van de vereniging uitgevoerd op basis van de informatie die nieuwe eigenaren / bewoners dienen te leveren. 

  Het bestuur neemt de aanvraag tot toestemming bewoning in behandeling en reageert binnen twee weken nadat de benodigde documenten ten behoeve van de ballotageprocedure ingevuld en ondertekend zijn aangeleverd bij het secretariaat van de VvE-Veeralleeflat.

  Wanneer het bestuur het nodig acht, zal een kennismaking onderdeel zijn van de procedure. De kopende partij  kan ook te allen tijde een gesprek met het bestuur aanvragen.

  In het geval van koop dient de hele procedure afgerond te zijn voordat passering bij de notaris plaatsvindt. Gaat het om huren van een appartement dan dient de procedure afgerond te zijn voordat verhuizing naar het appartement plaatsvindt. Het is dus van belang dat u alle informatie vroegtijdig indient.
  De kopende partij doet er goed aan om in het koopcontract een ontbindende voorwaarde op te nemen waarmee het mogelijk wordt onder de aankoop uit te komen als er geen toestemming tot bewoning wordt afgegeven.

  De ballotageprocedure is een onlosmakelijk onderdeel van het Huishoudelijk Reglement.

   

   

  Bron: Huishoudelijk Reglement en Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992 Laatst gewijzigd: 25 februari 2018
 • Barbecuëen en buiten koken
 • Uit veiligheidsoverwegingen en om overlast voor andere bewoners te voorkomen is het niet toegestaan op balkons:

  • te barbecueën
  • te koken
  • te frituren
  • enzovoort
  Bron: Huishoudelijk Reglement en Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992 Laatst gewijzigd: 19 maart 2023
 • Begroeiing rond het appartementsgebouw
 • De VvE-Veeralleeflat is het ondanks de krappe ruimte gelukt de omgeving het gebouw te verlevendigen met groen.
  Klein onderhoud van het groen wordt uitgevoerd door een groep bewoners (Het Omgevevingsteam). Voor groot onderhoud worden professionals ingehuurd.

   

  Meer informatie over het omgevingsteam (inloggen noodzakelijk)

  Bron: VvE-Veeralleeflat Laatst gewijzigd: 19 maart 2023
 • Brand
 • Wat te doen bij brand?

  Denk aan uw eigen veiligheid.

  Probeer een beginnend brandje te blussen. Lukt dat niet verlaat dan de ruimte en sluit de deur achter u. Laat een sleutel in de deur van de ruimte zitten waar de brand is uitgebroken. Op die manier kan de brandweer gemakkelijk naar binnen.

  Alarmeer of laat de brandweer alarmeren via 112. In de melding altijd doorgeven dat het om hoogbouw gaat en geef het nummer van de verdieping door waar de brand is uitgebroken. Waarschuw uw buren, zo mogelijk ook de buren die op de verdiepingen boven u wonen. Laat iemand de brandweer opwachten en toegang verschaffen.

  Gebruik geen lift!

  Enkele preventietips

  • Installeer rookmelders, zij kunnen levens redden.
  • Gebruik het trappenhuis niet als opslag, maar houd dit vrij van obstakels.
  • Houd de zelfsluitende deuren van het trappenhuis altijd gesloten.
  • Parkeer niet bij de aansluitkast van de blusleiding (tussen hoofdingang en nooduitgang)
  • Controleer regelmatig of stekkers en snoeren voor elektrische apparaten nog deugdelijk zijn.
  • Reinig de filters van wasdrogers regelmatig.
  • Laat een werkend strijkijzer nooit onbeheerd achter.
  • Zorg ervoor dat spuitbussen niet in de zon staan.
  • Kijk op internet voor meer tips.

  Verboden in verband met brand- en explosiegevaar

  In verband met het voorkomen van brand- en explosiegevaar is het verboden om in bergingen:

  • te roken
  • met lucifers, aanstekers op andere wijze vuur te maken
  • gasflessen of -cilinders of andere ontbrandbare of explosieve stoffen op te slaan of te gebruiken

  Om dezelfde reden is het in het hele gebouw (dus ook de appartementen) niet toegestaan:

  • gasflessen of -cilinders of andere ontbrandbare of explosieve stoffen op te slaan of te gebruiken als er onvoldoende geventileerd wordt.
  • in algemene ruimten en in de lift is roken verboden.
  Bron: VvE-Veeralleeflat; Huishoudelijk Reglement Laatst gewijzigd: 25 februari 2018
 • Camerabewaking
 • Op diverse plaatsen in het gebouw zijn camera’s geïnstalleerd. De beelden worden opgeslagen. 

  Het cameratoezicht beoogt:

  •  bij te dragen aan het veiligheidsgevoel van bewoners en bezoekers
  • vandalisme te voorkomen
  • eigendommen en goederen van de Veeralleeflat te beschermen tegen diefstal
  • eigendommen en goederen van bewoners en bezoekers te beschermen

  Wanneer bovenstaande punten in het geding zijn kunt u het bestuur schriftelijk verzoeken de camerabeelden te bekijken. (Conform reglement cameratoezicht).

  Bron: Huishoudelijk Reglement en Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992 Laatst gewijzigd: 25 februari 2018
 • Centrale Verwarming
 • Blokverwarming

  De appartementen in de Veeralleeflat zijn aangesloten op blokverwarming. Dat betekent dat er geen individuele cv-ketels in de appartementen zijn aangebracht. De warmte wordt geleverd door vier gasgestookte, energiezuinige ketels. Deze zijn geplaatst in de ketelruimte, te vinden in de dakopbouw. Via een leidingenstelsel en radiatoren wordt warmte geleverd aan de individuele appartementen. De totale installatie (ketels en infrastructuur) is eigendom van de VvE, de kosten voor onderhoud en vernieuwing worden doorberekend naar alle eigenaren. Het gascontract met de energieleverancier voor de blokverwarming loopt via het bestuur van VvE-Veeralleeflat.

  Foto: hoogrendementsketel

  Vier hoogrendementsketels

  Individuele afrekening

  Het totale gasgebruik wordt door het bestuur afgerekend met de energieleverancier en doorberekend aan de appartementseigenaren. Dat gebeurt via voorschotten en naheffingen of terugbetalingen.

  Omdat niet iedere bewoner evenveel warmte afneemt en dus ook niet dezelfde hoeveelheid gas afneemt maken we gebruik van een systeem waarmee het aandeel per appartement berekend wordt. Dat systeem houdt rekening met de capaciteit van de radiator en de ruimte en het appartement waarin de radiator is geplaatst. Een appartement op een tussenverdieping heeft nu eenmaal een andere warmtevraag als een appartement op de hoogste verdieping.

  Het warmtegebruik wordt per appartement, per radiator gemeten met een warmtemeter, die op de radiator is gemonteerd.

  Naast de individuele warmtevraag, is er ook een gezamenlijke vraag, dus warmte voor het hele wooncomplex. Denk daarbij aan de warmteafgifte via de gemeenschappelijke cv-leidingen. Ook hiervoor wordt via een verdeelsleutel het aandeel per appartement berekend

  Het totale warmtegebruik, individueel in een appartement en het aandeel in de gezamenlijke warmtevraag, wordt eenmaal per jaar verrekend met de betaalde voorschotten.

  ISTA

  Voor het meten van de, per individueel appartement, geleverde warmte heeft het bestuur van VvE-Veeralleeflat een contract afgesloten met het daarin gespecialiseerd bedrijf ISTA. Dit is wereldwijd een van de  toonaangevende organisaties op het gebied van verbruiksafhankelijke afrekening van energie.

  Voor extra informatie over de warmtemeting verwijzen wij u naar de site van Ista. Op die site kunt u eventueel een account aanmaken om het warmtegebruik in uw appartement te monitoren.

  Werkzaamheden aan het verwarmingssysteem

  Binnen (en buiten) de appartementen worden werkzaamheden aan radiatoren en leidingen uitgevoerd door een door het bestuur aangewezen installatuur. Om storingen, ernstige waterschade en verwonding te voorkomen nooit zelf en zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur aan radiatoren en leidingen binnen uw appartement werken.

  Omdat elke bewoner afhankelijk is van het verwarmingssysteem, heeft de VvE als beleid om werkzaamheden aan het systeem buiten het stookseizoen te laten plaatsvinden. Tijdens het stookseizoen worden alleen werkzaamheden aan het systeem verricht bij calamiteiten. Zo wordt voorkomen dat alle bewoners last ondervinden van het eventueel stilleggen van het systeem.

  Het bestuur vraagt bewoners/eigenaren problemen, ruim voor het begin van het stookseizoen, te melden.  De meldingen kunnen dan op tijd onderzocht en zo nodig verholpen worden. U wordt aan het meldverzoek herinnerd via deze site en het prikbord.

  Foto: filter cv-water

  Filter en waterontharder

   

   

   

   

  Bron: Huishoudelijk Reglement en Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992 Laatst gewijzigd: 23 oktober 2018
 • Draaikiepraam
 • Appartementen met de nummers 01 of 04 beschikken bij de keuken over een draaivalraam of draaikiepraam.

  Het belangrijkste kenmerk van draai-kiepramen is het dubbele mechanisme. Dit wil zeggen dat het kozijn via twee verschillende assen geopend kan worden:

  • U kan het raam of het kozijn horizontaal laten draaien. Dan zit het onderaan vast en is er een kier bovenaan. Dit is de kiepstand.
  • U kan het kozijn verticaal laten draaien. Dan scharniert het langs één zijde en opent het langs de andere zijkant. Dit is de draaistand.

  In gesloten stand staat de raamkruk naar beneden gericht. Door de raamkruk naar boven te richten valt (kiept) het raam in de stand met een ventilatiekier bovenaan. Draai de kruk via de sluitstand naar de horizontale stand, dan kunt u het raam naar binnen toe open zetten. Het voordeel van deze laatste stand is dat u het raam en het kozijn aan de buitenzijde kunt schoonmaken.

  Problemen
  Als u de raamkruk te snel of minder zorgvuldig in de juiste stand zet kan het gebeuren dat het raam in twee standen tegelijk staat en hangt hij als het ware maar aan één scharnier aan de onderzijde.
  Dit kunt u zelf eenvoudig verhelpen. Kijk daarvoor naar dit instructiefilmpje.

  Laatst gewijzigd: 13 februari 2019
 • Fietsen
 • Rijwielen stallen:
  U kunt rijwielen binnen het appartementengebouw stallen, uitsluitend in de rijwielbergingen op de begane grond. Gebruik de rekken. Toegang tot de bergingen is alleen toegestaan via de toegangsdeuren aan de buitenzijde van het gebouw, dus NIET via de hoofdingang. Wij verzoeken u de deuren bij het verlaten van de berging met de sleutel op slot te doen.
  Rijwielen kunnen buiten het gebouw tussen de fietsnietjes geplaatst worden. Deze bevinden zich haaks op muur aan de zijde van de Willemsvaart.

  Rijwielen plaatst u dus in de rijwielbergingen. Zonder schriftelijke toestemming van het bestuur mag u geen rijwielen (en andere voertuigen) in de overige gemeenschappelijke ruimten plaatsen.

  Weesfietsen:
  Rijwielen, waarvan de eigenaar niet kan worden achterhaald en waarvan bekend is dat zij lange tijd niet gebruikt zijn, worden verwijderd. Deze maatregel is bedoeld om te voorkomen, dat door ruimtegebrek anderen hun rijwiel niet kunnen stallen. Een opruimactie wordt geruime tijd voor de uitvoeringsdatum bekend gemaakt.

  Beschadiging of diefstal:
  Het stallen van rijwielen gebeurt altijd voor eigen risico.
  Sluit altijd de buitendeuren met de sleutel bij het verlaten van de berging.

  Opslag goederen in fietsenbergingen:
  De fietsenbergingen mogen niet gebruikt worden om goederen (tijdelijk) op te slaan.

  Bron: Huishoudelijk Reglement en Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992 Laatst gewijzigd: 25 februari 2018
 • Gas en elektra
 • Gas

  In de Veeralleeflat wordt gas gebruikt voor de blokverwarming. De aankoop van gas wordt door het bestuur geregeld.  Zie voor nadere toelichting: centrale verwarming.

  Naast het gezamenlijk gebruik van gas ten behoeve van verwarming hebben een aantal appartementen  een eigen gasleveringscontract. Deze appartementen zijn voorzien van een gasmeter. Afrekening vindt individueel plaats met de gasleverancier.

  Elektra

  Ieder appartement beschikt over een eigen elektriciteitsmeter. Afrekening vindt individueel plaats met de energieleverancier. Tip: zoek op internet naar besparingstips.

  Laatst gewijzigd: 31 januari 2018
 • Geluidshinder
 • Woongeluiden

  Waar gewoond wordt, worden geluiden voortgebracht. Denk aan bijvoorbeeld muziek, harde stemgeluiden, feesten, rennende kinderen, blaffende honden, stampen en wasmachines. Uiteraard probeert u, als u last heeft van geluiden binnen de Veeralleeflat, eerst op te sporen waar het geluid vandaan komt. Praat met de mogelijke veroorzaker van het geluid. Het is heel goed mogelijk dat hij of zij zich van geen kwaad bewust is, vaak  is er volop bereidheid naar een oplossing te zoeken. Komt u er samen niet uit dan is het goed te weten dat het veroorzaken van onredelijke geluidshinder verboden is. In laatste instantie kan het de rechter zijn die bepaalt of er sprake is van het veroorzaken van onredelijke hinder.

  Het bestuur adviseert u medebewoners te informeren over bijvoorbeeld een feest dat gevierd gaat worden. Dat kan ook door een mededeling op het prikbord van deze website en/of op het prikbord in de lifthal. Verder is het aan te bevelen afspraken met buren  te maken over de tijden waarop u muziekinstrumenten bespeelt of zangoefeningen doet.

  Harde vloerbedekkingen

  Bij toepassing van lamelparket en laminaat moet de ondervloer vooral egaliseren en isoleren (akoestisch en thermisch). Bovendien is het aanbrengen van dampdichte folie onder deze vloertypen noodzakelijk om te voorkomen dat er van onderaf vocht in de vloer kan dringen.
  Harde vloerbedekkingen zoals tegels, laminaat, zeil en parket kunnen bijzonder veel hinder opleveren, met name voor de benedenburen. In het Huishoudelijk Reglement zijn daarom bepalingen opgenomen die irritatie en hinder moeten voorkomen. Wanneer u dergelijke vloerbedekking wilt aanbrengen heeft u daarvoor de uitdrukkelijke toestemming nodig van het bestuur. Toestemming kan alleen worden verleend als u kunt aantonen dat de vloerbedekking de contactgeluiden met tenminste 10Db vermindert. De beoordeling van de verbetering moet gebaseerd zijn op de norm NEN-EN-ISO 712-2 en de toelichting daarop NPR-5079: 1999. De vloeren van de keuken n de sanitaire ruimten zijn uitgezonderd van deze bepalingen.

  Steen

  Voor tegel- en natuurstenen vloeren bestaan er geluidsisolerende ondervloeren. Dit samengestelde materiaal isoleert niet alleen contactgeluid naar aangrenzende woningen, maar absorbeert ook het akoestische geluid in de woning zelf. Stenen vloeren aangelegd in natte ruimten, de keuken en badkamer, zijn uitgezonderd voor wat betreft de 10Db-norm.

  Tapijt

  Tapijten met slechts een juten of gestreken latex rug moeten altijd op een ondertapijt gelegd worden. Ondertapijt zorgt voor extra veerkracht en bedekt tevens oneffenheden in de bouwvloer. Er zijn veel soorten ondertapijt, onder andere van vilt en schuimrubber. Bijzondere producten zijn het zogenaamde renovatienet en renovatievlies. Het renovatienet is speciaal ontwikkeld voor het leggen van tapijt op bestaande harde vloerbedekking. Met renovatievlies kan nieuw tapijt over bestaand tapijt gelegd worden.

  Bouwwerkzaamheden

  (Bouw)werkzaamheden veroorzaken onvermijdelijk geluidshinder. Onder meer de geluiden van boren, zagen, frezen, timmeren, hakken, leidingwerk en slopen dringen ver door in de huizen van medebewoners. Vaak is nauwelijks te bepalen waar de geluiden vandaan komen. Om geluidshinder te beperken dient u daarom redelijke maatregelen te nemen. Het is toegestaan om tussen 08:00 uur en 20:00 uur werkzaamheden te verrichten, echter niet op zon- en feestdagen.

  Uiteraard bent u ook verantwoordelijk voor het informeren van de ingehuurde vaklieden en aannemers over de werktijden en  het beperken van geluidshinder.

  Het bestuur adviseert u medebewoners te informeren over de geplande werkzaamheden. Dat kan door een prikbordmededeling op deze website en/of op het prikbord in de lifthal.

  Zie ook woonafspraken/huisdieren

  Bron: Huishoudelijk Reglement en Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992 Laatst gewijzigd: 19 juni 2019
 • Gemeenschappelijke ruimten
 • Iedere eigenaar of gebruiker heeft het recht gebruik te maken van gemeenschappelijke ruimten, zoals hallen, trappenhuizen, gang langs de bergingen, containerberging, fietsenberging en parkeerplaatsen.

  Het recht om daarvan gebruik te mogen maken kent een aantal voorwaarden.
  Het gebruik van een gemeenschappelijke ruimte moet in overeenstemming zijn met de bestemming daarvan en geen inbreuk maken op het recht van medegebruik van de andere eigenaren en gebruikers. Dus de fietsenberging is niet bedoeld voor het opslaan van spullen; het trappenhuis is geen speelplaats; hallen en het trappenhuis moet vrije en brandveilige toegang verlenen, dus er kunnen geen goederen in worden opgeslagen. Hallen, gangen en het trappenhuis zijn ook niet bedoeld om er kleden, lopers en dergelijke in schoon te maken.

  Het is daarom niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het bestuur:

  Voor ander gebruik van de gemeenschappelijke ruimten heeft u schriftelijke toestemming nodig van het bestuur of ALV. Denk daarbij aan:

  • Het (tijdelijk) plaatsen of laten plaatsen van rijwielen of andere voertuigen in hallen, gangen of trappenhuis.
  • Het (tijdelijk) plaatsen of laten plaatsen van voorwerpen in gemeenschappelijke ruimten.
  • Het (laten) aanbrengen, in gemeenschappelijke ruimten, aan de wanden en plafonds van decoraties, schilderijen, planten, borden en dergelijke.
  • Het verrichten van reparaties of andere werkzaamheden, zoals fietsreparaties, zagen, bouwen, in de hallen, gangen en trappenhuizen.
  • Het vervoer van uw rijwiel of ander voertuig van en naar de rijwielbergingen via de hoofdingang. Breng uw fiets dus uitsluitend naar de fietsenberging via de toegangsdeuren aan de buitenzijde van het appartementengebouw.
  • Het aanbrengen van verandering in het gebouw, waardoor het architectonisch uiterlijk of de constructie ervan gewijzigd zou worden. De toestemming kan niet worden verleend indien de hechtheid van het gebouw door de verandering in gevaar zou worden gebracht.
  • Het aanbrengen van iedere op-, aan- of onderbouw.
  • Het aanbrengen aan de buitenzijde van naamborden, reclame-aanduidingen, uithangborden, zonneschermen, vlaggen, spandoeken, bloembakken, schijnwerpers en in het algemeen van uitstekende voorwerpen, alsmede het hangen van wasgoed aan de buitenzijde van het gebouw.

  Iedere eigenaar en gebruiker is tegenover de andere eigenaars en gebruikers aansprakelijk voor deschade toegebracht aan de gemeenschappelijke gedeelten en voor onredelijke hinder voor zover deze schade of hinder veroorzaakt is door de schuld van hemzelf of van zijn huisgenoten of zijn personeel en hij is verplicht voor zover dit redelijk is maatregelen te nemen of te dulden die de strekking hebben bedoelde schade te voorkomen.

  Meldplicht bij gevaar:

  U bent verplicht en bevoegd om die maatregelen te nemen die gevaar voor de gemeenschappelijke ruimten of gemeenschappelijke zaken moeten afwenden. Nadat u maatregelen heeft getroffen bent u verplicht het bestuur onmiddellijk te waarschuwen.

  Zie ook: afspraken/Gemeenschappelijke zaken

  Bron: Huishoudelijk Reglement en Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992 Laatst gewijzigd: 1 januari 2020
 • Gemeenschappelijke zaken
 • Iedere eigenaar of gebruiker heeft het recht gebruik te maken van gemeenschappelijke zaken.
  Denk hierbij aan: de technische installaties met de daarbij behorende leidingen, met name voor de centraleverwarming (met inbegrip van de radiatoren en radiatorkranen in de privé gedeelten) en voor luchtbehandeling, de vuilafvoer, de leidingen voor de afvoer van hemelwater en de riolering, de leidingen voor gas en water en verder de hydrofoor, de electriciteits- en telefoonleidingen, de gemeenschappelijke antenne, de bliksembeveiliging, de liften, de systemen voor oproep en deuropeners, alles voor zover die installaties niet uitsluitend ten dienste van één privé gedeelte strekken.

  Naast het recht tot gebruik van gemeenschappelijke zaken heeft de eigenaar of gebruiker ook plichten:
  Een eigenaar of gebruiker mag zonder toestemming geen veranderingen aanbrengen in de gemeenschappelijke gedeelten en/of de gemeenschappelijke zaken. Dit geldt ook als deze gemeenschappelijke zaken zich in de privé gedeelten bevinden.

  Iedere eigenaar en gebruiker is tegenover de andere eigenaars en gebruikers aansprakelijk voor de schade
  toegebracht aan de gemeenschappelijke zaken.

  Meldplicht bij gevaar:
  Iedere eigenaar en gebruiker is te allen tijde bevoegd en verplicht maatregelen te nemen, die
  strekken tot het afwenden van een voor de gemeenschappelijke gedeelten of de gemeenschappelijke
  zaken onmiddellijk dreigend gevaar. Hij is alsdan verplicht het bestuur onmiddellijk te waarschuwen.

  Bron: Huishoudelijk Reglement en Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992 Laatst gewijzigd: 25 februari 2018
 • Gevaar voorkomen
 • Meldplicht bij gevaar:
  Iedere eigenaar en gebruiker is te allen tijde bevoegd en verplicht tot het nemen van maatregelen, die
  strekken tot het afwenden van een voor de gemeenschappelijke gedeelten of de gemeenschappelijke
  zaken onmiddellijk dreigend gevaar. Hij is alsdan verplicht het bestuur onmiddellijk te waarschuwen.

  Bron: Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992 Laatst gewijzigd: 25 februari 2018
 • Goederen vervoeren via de lift
 • Voorkom beschadiging van de lift. Daarom:

  • Geen scherpe voorwerpen onbeschermd tegen wanden en op de vloer plaatsen.
  • Geen voorwerpen tegen de deur plaatsen.
  • Geen zware voorwerpen, zoals wasmachines, over de vloer schuiven (maak gebruik van steekwagentjes of ‘hondjes’).

  Het bestuur kan de kosten van reparatie van de liften in rekening brengen van de veroorzaker.

  Bron: Huishoudelijk Reglement en Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992 Laatst gewijzigd: 8 juni 2018
 • Huisdieren
 • Huisdieren zijn toegestaan, mits de eigenaar zorgt dat er door het dier geen overlast wordt veroorzaakt. Daarom mogen huisdieren in gemeenschappelijke ruimten niet los rondlopen.

  Het bestuur zal u verplichten het huisdier binnen een maand uit het gebouw te verwijderen als het dier regelmatig overlast veroorzaakt. Bijvoorbeeld door luidruchtig gedrag, verontreiniging of beschadiging van de gemeenschappelijke gedeelten of zaken. De eigenaar van het huisdier heeft dus een maand de tijd om het dier te verwijderen. Na die maand wordt per dag tot de dag waarop aan de aanzegging is voldaan een dwangsom opgelegd van € 45,00 per dag.

  Bron: Huishoudelijk Reglement en Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992 Laatst gewijzigd: 25 februari 2018
 • Lift
 • Liftstoring

  Is er een liftstoring en bevindt u zich in de lift? Druk na ongeveer een minuut enkele seconden op de alarmknop. Na enige minuten komt er een spreekverbinding tot stand met de storingsdienst. Er worden dan afspraken met u gemaakt over de vervolgstappen.

  Staat u buiten de lift en merkt u dat er een storing is? Onderzoek dan of er iemand in de lift is opgesloten en laat de opgesloten persoon(en) merken, dat u van de situatie op de hoogte bent. De opgesloten persoon kan via de alarmknop contact opnemen met de storingsdienst. Als er via de alarmknop geen contact met de storingsdienst tot stand komt, neem dan contact op met Otis via telefoon: (0800) 0224752. Gaat het niet goed met een persoon in de lift vraag dan via het alarmnummer 112 de brandweer om hulp.

  Vergeet niet andere bewoners en indien aanwezig een van de bestuursleden zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van de storing.

  Onderhoud van de liften

  In opdracht van het bestuur worden de liften onderhouden en gecontroleerd op veiligheid en werking. In de lift kunt u zelf zien wanneer de volgende veiligheidscontrole eraan komt.


  Beschadigingen veroorzaakt door moedwil of onachtzaamheid kunnen door het bestuur in rekening gebracht worden bij de veroorzaker.

  Goederen vervoeren via de lift

  Voorkom beschadiging van de lift. Daarom:

  • Geen scherpe voorwerpen onbeschermd tegen wanden en op de vloer plaatsen.
  • Geen voorwerpen tegen de deur plaatsen.
  • Geen zware voorwerpen, zoals wasmachines, over de vloer schuiven (maak gebruik van steekwagentjes of ‘hondjes’).

  Het bestuur kan de kosten van reparatie van de liften in rekening brengen van de veroorzaker.

   Schoonmaak van de liften

  Ieder lid van de VvE heeft de plicht liften netjes te houden, dus ook geen folders e.d. achterlaten. Bij verbouwingen en verhuizingen neemt u maatregelen om vervuiling (op vloer, deuren, wanden) te voorkomen en in elk geval zelf op te ruimen. Denk er ook aan vervuiling door naalden van kerstbomen, haar van huisdieren, potgrond, etc. zelf te verwijderen. Heeft u zelf de lift netjes achtergelaten, maar ligt er toch nog zwerfvuil, neem dan de moeite dat even op te ruimen.  Onze schoonmaker, Rob, zorgt ervoor dat  de liften tweemaal per week worden schoongemaakt.

  Het bestuur kan de kosten van schoonmaak of reparatie van de liften in rekening brengen van de veroorzaker.

  Foto: lifthal

  Lifthal

  Gewichtsbelasting van de liften

  Het vermogen van de lift is berekend op het vervoer (personen en/of goederen) tot 400 kilogram. De ruimte is toereikend tot maximaal vijf personen.

  Het opheffen van storingen, die optreden als gevolg van overbelasting, kunnen door het bestuur in rekening gebracht worden van de veroorzaker.

  Langdurige bezetting van de liften

  U wordt verzocht liften niet langer bezet te houden, dan strikt noodzakelijk. Dit geldt ook voor het gebruik van de liften tijdens verbouwingen of verhuizingen.

  Bron: Huishoudelijk Reglement en Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992 Laatst gewijzigd: 8 juni 2018
 • Oud papier
 • Ophalen oud papier

  LET OP!

  Vanaf 15 februari 2022 is het verboden oud papier en karton onder de trap te plaatsen. De ROVA haalt het daar niet meer op.
  U kunt het het papier en karton vanaf die datum in de papiercontainer werpen. Deze container, met blauwe sticker,  staat achter de vlaggenmasten bij het kantoor van Yarden

  Meer informatie over afvalinzameling

  Bron: VvE-Veeralleeflat Laatst gewijzigd: 23 maart 2022
 • Parkeren
 • Parkeren van auto’s en andere voertuigen bij het appartementsgebouw is uitsluitend toegestaan binnen de parkeervakken. 

  In groen en blauw het parkeerterreinen VvE-Veeralleeflat.

  Op de foto is in groen en blauw aangegeven waar bewoners mogen parkeren. Aan de centrumzijde van ons appartementsgebouw, achter het gebouw van ‘Talent in Zorg’, zijn vier parkeerplaatsen van de VvE. Alleen de grond onder die parkeerplaatsen is van de VvE. Om de plaatsen te bereiken hebben bewoners Recht van Overpad over het deel tussen ons gebouw en het gebouw van ‘Talent in Zorg’.
  Langs de Willemskade zijn drie parkeerplaatsen, haaks daarop is nog eens plaats voor drie auto’s. Langs de schutting van onze buren zijn veertien parkeerplaatsen. Buiten de garages is er dus plaats voor 24 auto’s op eigen terrein. Op de, met een blauw vlak aangegeven, parkeerplaats voor gehandicapten na, zijn er geen aan bewoners toegewezen plaatsen.

  De toegangen tot het gebouw mogen nooit worden belemmerd of beperkt, dit om in geval van nood (brand) het gebouw te kunnen verlaten en de brandweer toegang de verlenen tot de blusaansluiting. Dus ook langs de gele band aan de rand het trottoir aan de kant van de hoofdingang mag niet worden geparkeerd. Die band markeert tevens de grens van ons terrein, het gebied daarbuiten, behoudens vier parkeerplaatsen langs het terrein van ProRail, zijn van vastgoedbeheerder VGBZ. Bewoners van ons  appartementencomplex hebben daar Recht van Overpad.

  Ook de toegang tot de garages moet altijd vrij blijven.

  Parkeerplaatsen mogen niet gebruikt worden om motorvoertuigen te onderhouden of te repareren. In de garages op de parterre mag, met in acht neming van wettelijke milieuregels, onderhoud en reparaties worden uitgevoerd.

  Voor rijwielen zijn twee stallingen, voorzien van rekken, binnen het gebouw gerealiseerd. Daarnaast kunnen rijwielen gebruik maken van de fietsnietjes  aan de kant van de Willemsvaart. Fietsen, die langdurig een plaats bezet houden (zogenaamde weesfietsen), worden nadat daarover mededeling is gedaan verwijderd. Zie voor meer informatie: Rijwielen.

  Bron: VvE-Veeralleeflat Laatst gewijzigd: 4 januari 2023
 • Rijwielen
 • Rijwielen stallen:
  U kunt rijwielen binnen het appartementengebouw stallen, uitsluitend in de rijwielbergingen op de begane grond. Gebruik de rekken. Toegang tot deze bergingen is alleen toegestaan via de toegangsdeuren aan de buitenzijde van het gebouw, dus NIET via de hoofdingang. Voorkom ongewenst bezoek en draai daarom de deuren bij het verlaten van de berging op slot met de sleutel.
  Rijwielen kunnen buiten het gebouw tussen de fietsnietjes geplaatst worden. Deze bevinden zich haaks op muur aan de zijde van de Willemsvaart.

  Rijwielen plaatst u dus in de rijwielbergingen. Zonder schriftelijke toestemming van het bestuur mag u geen rijwielen (en andere voertuigen) in de overige gemeenschappelijke ruimten plaatsen.

  Weesfietsen:
  Rijwielen, die al lang in de stalling staan en waarvan de eigenaar niet kan worden achterhaald of die in zodanige toestand verkeren dat ze niet gebruikt kunnen worden, worden verwijderd. Deze maatregel is bedoeld om te voorkomen, dat door ruimtegebrek anderen hun rijwiel niet kunnen stallen. Een opruimactie wordt geruime tijd voor de uitvoeringsdatum bekend gemaakt.

  Beschadiging of diefstal:
  Het stallen van rijwielen gebeurt altijd voor eigen risico.
  Sluit altijd de buitendeuren met de sleutel bij het verlaten van de berging.

  Opslag goederen in fietsenbergingen:
  De fietsenbergingen mogen niet gebruikt worden om goederen (tijdelijk) op te slaan.

  Bron: Huishoudelijk Reglement en Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992 Laatst gewijzigd: 25 augustus 2018
 • Riolering
 • Vanzelfsprekend en vrijwel onzichtbaar lijkt de riolering te doen wat hij moet doen: afvoeren van afvalwater.

  Via de standleidingen door de appartementen, het leidingstelsel onder het parkeerterrein en de gemeentelijke riolering wordt het afval op transport gezet naar de rioolwaterzuivering langs de IJsseldijk.

  Dit hele transport van afvalwater kan ernstig gehinderd worden als vetten, chemicaliën, maar ook bijvoorbeeld maandverband door het riool worden gespoeld. Vooral in bochten en splitsingen van het ledingensysteem krijgen deze stoffen de kans zich op te hopen. Het opsporen en verwijderen van de verstopping kan tot hoge kosten leiden en fikse stankoverlast. Opgehoopte brandbare stoffen, zoals terpentine, kunnen zelfs brand en explosies veroorzaken.

  Een verstopping in de horizontale afvoeren van bijvoorbeeld de spoelbak, douche of bad naar de standleiding en van het toilet naar de rioolafvoer zijn altijd voor rekening van de appartementseigenaar.

  Daarom gooi nooit afval dat daar niet hoort door afvoerputjes en toilet, maar breng het naar inzamelpunten (zie onderdeel Afval).

  Bron: Huishoudelijk Reglement en Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992 Laatst gewijzigd: 1 januari 2020
 • Roken
 • Roken in algemene ruimten, zoals liften, hallen en gangen, trappenhuis, fietsenberging  is verboden. Ook in bergingen mag niet gerookt worden.

  Het verbod is ingesteld om de kans op brand en explosie te verkleinen én om milieuhygiënische redenen.

  Bron: VvE-Veeralleeflat Laatst gewijzigd: 25 februari 2018
 • Rova-pas
 • De ROVA heeft in ieder appartement een ROVA-pas afgeleverd. Bij verkoop of beëindiging van de huur dient de pas te worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar of huurder.

  U heeft de pas nodig om huishoudelijk afval in de daarvoor bestemde straatcontainer te kunnen werpen. Brengt u afval naar het ROVA-afvalinzamel-station dan wordt bij de ingang daarvan gevraagd naar uw pas en rijbewijs.

  Heeft u geen ROVA-pas (meer). U kunt een nieuwe pas aanvragen via het formulier op dit adres: https://www.rova.nl/pas


  Zie voor meer informatie over afvalinzameling

  Laatst gewijzigd: 11 februari 2022
 • Schoonhouden gebouw en terrein
 • Een deel van de gemeenschappelijke ruimten, entree, lift, trappenhuis en hallen op de etages worden in opdracht van VvE-Veeralleeflat twee maal per week schoongemaakt. Sinds jaar en dag is Rob van schoonmaakbedrijf CMS actief voor ons appartementsgebouw.

  Ook de fietsenbergingen worden door Rob schoongemaakt. Parkeerterreinen en tuintjes worden door de leden van de vereniging zelf schoongehouden.

  Eigenaars en gebruikers dragen bij aan het schoonhouden door de gemeenschappelijke gedeelten zo netjes mogelijk te houden. Hier enkele tips:

  • Loop zo min mogelijk vuil naar binnen en gooi binnen of op het parkeerterrein aangetroffen zwerfvuil in de vuilcontainer.
  • Wordt uw appartement verbouwd? Zorg iedere dag voor het aanvegen / afnemen van vloeren en lift. Voorkom beschadiging van de vloeren, laat daarom een stucloper aanbrengen door stucador / metselaar.
  • Verhaart uw huisdier? Laat dat haar dan niet liggen.
  • Laat uw hond niet uit op of langs de randen van het parkeerterrein of in het groen rond het gebouw. Hiermee voorkomt u overlast door stank, vliegen, en inlopen.
  • Laat ongewenst drukwerk, dat in de brievenbus werd aangetroffen, niet achter in de gemeenschappelijke ruimten.
  • Oud-papier kunt u te allen tijde kwijt in de papiercontainer
  • Ter vermijding van vervuiling door vogels en ter voorkoming van ratten is het verboden broodkruimels, etensresten e.d. te strooien of op andere wijze te plaatsen op balkons of in de nabijheid van het appartementengebouw.
  • Huishoudelijk afval kunt u, kwijt in de vuilcontainers. Voor restafval en verpakkingsmateriaal heeft u de ROVA-pas nodig. Er geldt een gemeentelijk verbod voor het plaatsen van afval naast de containers.
  • Ziet u zwerfvuil op het eigen terrein van VvE-Veerallee, raap het op en gooi het in de afvalbak.

  Zie ook onder afval

  Bron: Huishoudelijk Reglement en Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992 Laatst gewijzigd: 19 maart 2023
 • Schoonmaken van kleden, lopers, enzovoort
 • Het is niet toegestaan kleden, lopers, enzovoort schoon te maken op of buiten de balkons.

  Het schoonmaken is tevens verboden in de gemeenschappelijke ruimten zoals: hallen, trappenhuizen en in de gangen langs bergingen.

  Laatst gewijzigd: 7 oktober 2017
 • Sleutels
 • In de Veeralleeflat gebruiken we sleutels waarmee iedere bewoner toegang heeft tot de algemene ruimten. Daarnaast kan iedere bewoner met die sleutel de deur van het eigen appartement opendoen en op slot draaien. Met de sleutels van andere bewoners lukt dat dus niet.

  Voordeur dicht, sleutel vergeten?
  Het kan iedereen vroeg of laat overkomen: u gaat naar buiten en trekt de deur achter u dicht. Op dat moment realiseert u zich dat u de huissleutel niet hebt meegenomen. Wat te doen?
  Het bestuur beschikt niet over een loper o.i.d. waarmee de deur van ieder appartement kan worden geopend. Hopelijk heeft u er op een eerder moment aan gedacht een reservesleutel bij een familielid of goede bekende onder te brengen. U kunt dan de reservesleutel ophalen.

  Sleutels kwijt of bij laten maken
  Als u een extra sleutel nodig heeft of als u uw sleutel kwijt bent dan kan u een nieuwe sleutel bestellen. Neem over het bestelproces contact op met de secretaris. Vanwege de veiligheid moet het bestelproces aan bepaalde eisen voldoen. U moet in elk geval uw legitimatiebewijs kunnen overleggen. De bestelling is meestal binnen een dag op te halen, maar houd er rekening mee dat het ook langer kan duren. De kosten voor een nieuwe sleutel zijn voor eigen rekening.

  Uitzondering
  Bovengenoemde procedure geldt uitsluitend voor bewoners, die gebruik maken van de originele sleutel. Heeft u (of vorige bewoners) het slot op de voordeur laten vervangen door een ander slot en gebruikt u dus een andere sleutel dan kan die sleutel niet via de secretaris worden vervangen.

  Sleutel- en slotonderhoud
  Zorg er a.u.b. voor dat u de sleutel niet verbuigt. De kans bestaat dat daardoor uw sleutel in het slot blijft steken. Draait uw sleutel moeilijk rond, of is het moeilijk de sleutel in en uit het slot te halen dan kan een verbogen sleutel de oorzaak zijn. Een nieuwe sleutel is dan vaak de enige oplossing.
  Het kan ook aan het slot zelf liggen dat het niet mogelijk is de sleutel om te draaien of niet uit het slot verwijderd kan worden. Voorkom dit soort problemen en spuit daarom het slot eenmaal per jaar in met een beetje speciale vetvrije slotspray. Vraag ernaar bij het bestuur. U kunt ook wat grafiet op de sleutel aanbrengen (of met een HB-potlood strepen in de groeven trekken). Haal de sleutel daarna rustig in en uit het slot.
  Als het slot echt defect is dan moet het vervangen worden. Neem hiervoor contact op met de secretaris.

  Verlenen van noodzakelijke toegang bij afwezigheid
  Ook als u niet aanwezig bent kan het voorkomen dat toegang tot uw appartement noodzakelijk is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan lekkage, onderhoud of brand.
  Zie voor informatie: rubriek: Woonregels en afspraken/toegang verlenen i.v.m. onderhoud en reparaties

   

  Laatst gewijzigd: 2 april 2020
 • Stemrecht
 • Tijdens stemmingen in de Algemene Ledenvergadering(ALV) heeft iedere eigenaar van een appartement en/of garage stemrecht. De grootte van het woonoppervlak en/of garage is bepalend voor het gewicht van een stem.

  Eigenaren, hebben het volgende aantal stemmen:

  • vierkamerwoning: 60 stemmen
  • tweekamerwoning: 40 stemmen
  • dubbele garage: 3 stemmen
  • enkele garage: 2 stemmen

  Deze stemverhoudingen zijn vastgelegd in het splitsingsreglement, een kopie daarvan is in uw bezit.

  Bron: Huishoudelijk Reglement en Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992 Laatst gewijzigd: 25 februari 2018
 • Suskasten
 • Om de appartementen te voorzien van voldoende frisse lucht zijn woon-, slaapkamers en keukens grenzend aan de buitenmuur voorzien van een zogenaamde suskast. 

  Dat is een  ventilatierooster met een verhoogde geluidwering. Een suskast, die open staat, zorgt voor frisse lucht in het appartement waarbij de geluidsbelasting door wegverkeer en railverkeer voor een groot deel wordt gereduceerd.

  De buitenlucht stroomt langs absorberende materialen om het geluid van buiten te verminderen. De grootte van de ventilatiespleet kunt u instellen met de handel aan de linkerkant. Hoe minder de spleet open staat, hoe hoger de geluidsisolatie.

  Suskasten in de Veertalleeflat zijn geplaatst  boven de kozijnen en lopen door de spouw.

  Schoonmaken van de suskast
  Stof- en vuildeeltjes in de lucht worden deels weggevangen door de roosters. Het is aan te raden de roosters af en toe los te maken door de drie kruisschroefjes los te draaien en vervolgens het rooster uit de suskast te nemen. Het losse vuil kunt u opzuigen. Met schoonmaakmiddel verwijdert u eventuele vetaanslag op het rooster.
  Het binnenwerk van de kast kunt u eveneens uitzuigen; gebruik daarbij een dunne rager om het stof los te maken.

  De kast zelf niet losmaken of verwijderen!

  Bron: Bestuur VvE-Veeralleeflat Laatst gewijzigd: 13 mei 2020
 • Toegang verlenen i.v.m. onderhoud en reparaties
 • Ten behoeve van onderhoud, inspectie en reparatie aan algemene installaties dienen bewoners/ eigenaren toegang te verlenen tot appartementen, balkons, bergingen en garageboxen.

  Volgens het geldende splitsingsreglement dient de eigenaar wiens appartement niet in gebruik is, dit te melden aan het bestuur en dient hij tevens de sleutel aan deze af te geven (artikel 13).
  U kunt uw afwezigheid als volgt melden: persoonlijk, telefonisch, per mail bij de secretaris of via onderstaande reactiemogelijkheid.

  Bent u als eigenaar, respectievelijk bewoner langer dan een maand afwezig dan dient u het bestuur door te geven wat uw tijdelijk adres en telefoonnummer is. Ook geeft u dan door wie toegang tot uw appartement kan verschaffen indien dat noodzakelijk is. (Uiteraard gaat het er daarbij om, dat die persoon snel ter plaatse kan zijn).

  Bron: Huishoudelijk Reglement en Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992 Laatst gewijzigd: 2 april 2020
 • Ventilatie
 • De Veeralleeflat is voorzien van een deugdelijke afzuiginstallatie. De openingen van de afzuigkanalen zijn van oorsprong aangebracht in de keuken, toilet en badkamer.

  Voor een goede werking van het systeem is het noodzakelijk dat iedere bewoner zorgt voor het open- en schoonhouden  van de ventilatieopeningen. Het is niet toegestaan  mechanische afzuigkappen aan te sluiten op de ventilatieopeningen van het ventilatieysteem. Het plaatsen, verwijderen of verplaatsen van wanden heeft ook invloed op het systeem. Voer verbouwingen pas uit na toestemming van het bestuur. Gebruik daarvoor het formulier Toestemming Verbouwen. (dit formulier komt is nog niet beschikbaar).

  Instructiefilmpje waarop te zien is hoe u de ventilatieventielen schoon kunt houden.

  Ventilatoren in buitenwanden

  Het is niet toegestaan ventilatoren in de buitenwanden van het privégedeelte aan te brengen. Ook doorboren van de buitenwand voor airco’s is verboden.

  Suskasten

  Vertrekken aan de buitenzijde van privégedeelten zijn in 2011 voorzien van nieuwe ramen en deuren. Deze maatregel is doorgevoerd om geluidsoverlast tegen te gaan en de warmtehuishouding  te verbeteren. In de betreffende puien zijn suskasten aangebracht. Deze suskasten zorgen ervoor dat er voldoende ventilatie plaats kan vinden en geluiden zoveel mogelijk buiten blijven. Het is aan te raden de ventilatiespleet zoveel mogelijk open te laten staan.

  Suskasten dient u zelf schoon te houden, op die manier blijft de kast goed functioneren.

  Bron: Huishoudelijk Reglement en Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992 Laatst gewijzigd: 18 november 2023
 • Verhuur appartement
 • Verhuren van het appartement

  Ook voor huurders is de ballotageprocedure van toepassing. De eigenaar / verhuurder verstrekt de nieuwe huurders daartoe de ballotageformulieren en een kopie van huishoudelijk reglement. De verhuurder stuurt de documenten na te zijn ondertekend door de huurder naar secretariaat@veeralleeflat.nl.

  De verhuurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven door de huurders van het huishoudelijk reglement. VvE-Veeralleeflat heeft geen bemoeienis met het opstellen van de huurovereenkomst of huurcontract. Ook de inning van de huur is iets dat zich afspeelt tussen verhuurder en huurder.

  De servicekosten en de voorschotten voor de verwarming worden door de penningmeester van VvE-Veeralleeflat (via automatische incasso) in rekening gebracht bij de eigenaar van het appartement.

  Het is niet toegestaan het appartement te verhuren of te laten bewonen als onzelfstandige woonruimte.

  Een onzelfstandige woonruimte is een woonruimte die niet door één persoon of één huishouden kan worden bewoond zonder daarbij afhankelijk te zijn van wezenlijke voorzieningen buiten die woonruimte. Het gaat bijvoorbeeld om voorzieningen als de voordeur, keuken, badkamer en toilet.

  Bron: Huishoudelijk Reglement en Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992 Laatst gewijzigd: 23 augustus 2018
 • Verzekering
 • De Veeralleeflat is verzekerd tegen de schade als gevolg van water-, storm-, brand- en ontploffingsschade (de opstalverzekering).

  Tevens is een verzekering afgesloten tegen de Wettelijke Aansprakelijkheid, die kan ontstaan voor de VvE als eigenaar van het gebouw. Deze verzekering geldt dus niet voor privė-personen.
  Wat brandverzekering betreft moet het verzekeringsbedrag overeenstemmen met de herbouwkosten (casco) van het gebouw; of deze overeenstemming bestaat, wordt periodiek, in overleg met de verzekeraar, gecontroleerd.

  In de verzekering die door de VvE-Veeralleeflat voor het gebouw is afgesloten is aanvullend voorzien in een bedrag (op dit moment €20.000) voor eigenaren.  Wanneer de waarde van het betreffende appartement hoger is, bijvoorbeeld door aanleg van nieuwe badkamer of keuken, dan dient de eigenaar dit zelf te verzekeren.

  De verzekering geldt dus  niet voor de inboedel en Wettelijke Aansprakelijkheid van eigenaren en bewoners. Uiteraard kan iedere bewoner/eigenaar daar zelf een verzekering voor afsluiten.

  Leidt het gebruik, of het veranderen, van een privé gedeelte tot verhoging van de verzekeringspremie, dan komt die verhoging voor rekening van de desbetreffende eigenaar. Meer daarover in het Burgerlijk Wetboek.

  In Modelreglement_1992 vindt u onder Artikel E 4 t/m 7  de regels die gehanteerd worden bij eventuele uitkering bij opgelopen schade.

  Verzekeringsovereenkomsten zijn door het bestuur afgesloten ten name van de VvE-Veeralleeflat en de gezamenlijke eigenaars.

   

  Bron: Huishoudelijk Reglement en Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992 Laatst gewijzigd: 25 februari 2018
 • Videofoon en bel
 • Met de videofooninstallatie kunt u zien wie er heeft aangebeld in de hal bij de hoofdingang; u kunt een gesprek voeren met de persoon die heeft aangebeld en u kunt er de schuifdeuren naar de lifthal mee openen.
  De bel bij uw huisdeur is eveneens onderdeel van de installatie.

  Hoe u de videofoon bedient en hoe u een aantal instellingen kunt veranderen leest in de bijgevoegde handleiding.Handleiding Videofoon Genius

  Voorkom storing:
  De bedrading van de videofoon loopt door de meterkast en met name het draad naar de bel bij de huisdeur is kwetsbaar. Zie foto. Als u bij het plaatsen van spullen in de meterkast draden beschadigt kan dat kortsluiting veroorzaken met als gevolg dat het systeem geheel of gedeeltelijk uitvalt. Advies: zet het draad zo hoog mogelijk vast.

  Foto meterkast

  Bij de rode pijl: het snoer naar deurbel.

  De videofoon is eigendom van de VvE, het is niet toegestaan er zelf aan te sleutelen of het apparaat van de muur te halen bijvoorbeeld om te behangen of te stuken.

   

  Laatst gewijzigd: 10 oktober 2018
 • Vuurwerk afsteken
 • Uit veiligheidsoverwegingen en om overlast voor andere bewoners te voorkomen is het niet toegestaan vanaf balkons vuurwerk af te steken.

  Bron: Huishoudelijk Reglement en Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992 Laatst gewijzigd: 25 februari 2018
 • Was- en beddengoed
 • Was-, beddengoed, enzovoort mag binnen de eigen balkons  (dus niet op de zeembalkons) worden opgehangen, uit het zicht en niet over de reling.

  Bron: Huishoudelijk Reglement en Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992 Laatst gewijzigd: 25 februari 2018
 • Water
 • Drinkwaterlevering

  Sinds enige jaren zorgt Drinkwaterbedrijf Vitens voor de levering van drinkwater in Zwolle. Water wordt niet meer geleverd tot aan de watermeter in de appartementen, maar tot aan de hydrofoorpompen. Deze bevinden zich op de begane grond van het flatgebouw. De pompen stuwen het water omhoog naar de etages en zorgen ervoor dat er behoorlijk wat druk op het water staat. In geval van storing is de pompbeweging soms waar te nemen door het verschil in druk, het water uit de kraan gaat een beetje op en neer. Het onderhoud van de pompen is, in opdracht van het bestuur, uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf.

  Ieder appartement heeft een individuele watermeter. De meterstand wordt door Vitens tenminste eenmaal per jaar opgevraagd of opgenomen en verrekend met de betaalde voorschotten.

  Bij stroomstoringen, waardoor het hele gebouw geen stroom aangeleverd krijgt, valt ook de hydrofoorpomp uit. Het gevolg daarvan is dat vanaf dat moment geen water geleverd wordt appartementen.

  Informatie over en melden van waterstoringen: https://waterstoring.nl/vitens

  Onderhoud leidingen in de Veeralleeflat

  Volgens het splitsingsreglement is een eigenaar en de gebruiker verplicht het appartement goed te onderhouden. Ook de onderhoudsplicht van leidingen valt onder de onderhoudsplicht. U bent dus zelf verantwoordelijk voor reparaties aan of vervanging van de waterleidingen binnen uw appartement. Lekkages kunnen niet alleen tot schade leiden binnen uw appartement, maar ook bij buren, u bent daarvoor aansprakelijk. Uiteraard is het belang om bij verbouwingen in uw appartement er voor te zorgen, dat waterleidingen niet beschadigd worden.

   

  Bron: VvE-Veeralleeflat Laatst gewijzigd: 25 februari 2018
 • Website VvE-Veeralleeflat
 • De website van de VvE is begin 2018 vernieuwd. De eerste versie van de VvE-Veeralleeflat werd gemaakt door de VvE-leden Chris Aa en Maarten van Weerd. Deze site heeft lange tijd gefunctioneerd en was voor veel belangstellenden een informatiebron. Deze oude site is nu verwijderd, maar de nieuwe site is gebouwd op hetzelfde platform (Content Management Systeem WordPress) en behoudt hetzelfde internetadres: www.veeralleeflat.nl.

  De site kent een, voor iedereen toegankelijk, algemeen deel, en een afgeschermd deel. Dit deel is na inloggen toegankelijk voor bewoners en/of eigenaren.

  Beheer van de site:

  Voor het beheer van de nieuwe site zijn afspraken gemaakt over functioneel onderhoud en de manier waarop de inhoud (content) wordt aangeboden en beheerd.

  Account en inlogprocedure:

  Het secretariaat geeft de naam en het e-mailadres van nieuwe bewoners door aan de contentbeheerder. Hij maakt een nieuwe accountnaam aan. Deze naam bestaat uit het nummer van het appartement, de voornaam of voorletters en de achternaam. Als dat is gebeurd krijgt de nieuwe bewoner daarover bericht; de nieuwe bewoner kan dan een wachtwoord aanmaken. Het wachtwoord kan niet worden ingezien door anderen, ook niet door de beheerder.

  Voorbeelden van accountnamen (ID): Edwin Carmel en Corry Snoek wonen in appartement 804. Hun accountnamen worden: 0804EdwinCarmel en 0804CorrySnoek of indien de voorletters worden gebruikt: 0804ECarmel en CBLSnoek.

  De accountnaam en het wachtwoord heeft u nodig om in te loggen. Na inloggen is niet-openbare informatiebeschikbaar en kunt u gebruik maken van het digitale prikbord en de berichten van anderen lezen.

  Na een bezoek aan de site logt u uit via de daarvoor bestemde knop; als u de website verlaat of de computer uitschakelt wordt u automatisch uitgelogd.

  Uw account-ID verwijderen we als u niet langer in de Veeralleeflat woont of uw appartement heeft verkocht.

   

   

  Bron: VvE-Veeralleeflat Laatst gewijzigd: 11 december 2020
 • Weesfietsen
 • Weesfietsen:

  Rijwielen, waarvan de eigenaar niet kan worden achterhaald en waarvan bekend is dat zij lange tijd niet gebruikt zijn, worden verwijderd. Dit geldt zowel voor de fietsen die buiten op de fietsparkeerplaats (fietsnietjes) staan als voor de fietsen in de inpandige stallingsruimten. Deze maatregel is bedoeld om te voorkomen, dat door ruimtegebrek anderen hun rijwiel niet kunnen stallen. Een opruimactie wordt geruime tijd voor de uitvoeringsdatum bekend gemaakt.

  Bron: VvE-Veeralleeflat Laatst gewijzigd: 16 maart 2023
 • Zeembalkon
 • Schoonhouden van het zeembalkon

  Schoonmaken en -houden heeft invloed op de kosten op onderhoud van het schilderwerk.

  Via het zeembalkon kunt u de ramen van uw appartement zemen. Van eigenaars/bewoners wordt verwacht dat zij zelf het zeembalkon, schoonhouden. Het gaat daarbij om vloer, betonrand, kozijnen, deuren, hekken en afvoeren.

  Het is handig om met de buren op de etage afspraken te maken over het schoonhouden van het zeembalkon, inclusief ramen en deuren, dat grenst aan het trappenhuis.

  Algengroei verwijderen van de betonnen vloer en rand van het balkon.
  Op internet zijn veel tips te vinden.
  We noemen er een paar die er in de Veeralleeflat goed uitkwamen:

  1. Begin met het opvegen van alle droge vuil. Het balkon moet dan goed droog zijn. Gebruik een stevige bezem en stoffer en blik of stofzuiger.
  2. Los BioTex op in goed warm water. Breng met een borstel, spons of lapje een dun laagje van het sopje aan op het schoon te maken oppervlak. Laat het sopje enige minuten intrekken. Met een ronde afwasborstel schrobben en daarna met een spons het vuil opnemen.
  3. In plaats van BioTex kunt u ook Groenezeep gebruiken. Wij vinden het minder effectief werken om de algengroei te verwijderen van het beton. Het is wel goed toe te passen bij het verwijderen van vuil op de balastrade.

  Waar u op moet letten:

  • De enzymen in Biotex breken eiwitten af. Om uw huid te beschermen is het verstandig plastic huishoudhandschoenen aan te trekken.
  • Gebruik, zeker op de rand van het balkon, niet te veel water, want dan druipt dat naar beneden en veroorzaakt spetters op het balkon van onderburen. Houd daarom een spons of lap  langs de rand om lekken tegen te gaan.
  • Een ronde afwasborstel werkt prettiger dan een boender. U komt daarmee onder de balustrade zonder telkens uw hand tegen de balustrade te stoten.
  • Werk met 2 emmers: een voor het sopje, een voor schoonwater.
  • Werk bij de betonrand steeds in gedeelten van ongeveer twee meter.

  Voorkom met een spons dat sop naar beneden loopt.

  Wat u niet moet doen:

  • Gebruik geen schoonmaakazijn. De alg is hiermee goed te verwijderen, maar het zuur kan beton aantasten.
  • Gebruik geen schuurmiddel want de minimale krasjes die het achterlaat geven algen weer meer kans zich te hechten aan het beton.
  • Gebruik liever geen hogedrukspuit op het balkon, want dat wordt een knoeiboel waar ook uw buren last van hebben.

  Preventieve maatregelen:

  • Veeg los vuil regelmatig op om algengroei en mos te voorkomen.
  • Als er water op het balkon blijft staan, veeg dat dan naar het gootje tegen de gevel. Het putje bij de regenpijp moet schoon blijven om het water te kunnen afvoeren. Blokkeer het gootje niet.
  • Vergeet niet onder plantenbakken en potten schoon te maken.
  • Laat geen water in bakken, schotels en dergelijke staan. Daarmee voorkomt u ook nog dat muggen eitjes kunnen afzetten.

  Algengroei verwijderen van de betonnen vloer en rand van het balkon.

  Op internet zijn veel tips te vinden.

  We noemen er een paar die er in de Veeralleeflat  goed uitkwamen:

  1. Als het balkon goed droog is, eerst alle droge vuil opvegen, gebruik een stevige bezem en stoffer en blik of stofzuiger.
  2. Los BioTex op in goed warm water. Breng met een borstel, spons of lapje een dun laagje van het sopje aan. Laat het sopje enige minuten intrekken. Met een ronde afwasborstel schrobben en daarna met een spons het vuil opnemen.
  3. In plaats van BioTex kunt u ook Groenezeep gebruiken. Wij vinden het minder effectief werken om de algengroei te verwijderen van het beton. Het is wel goed toe te passen bij het verwijderen van vuil op de balastrade.

  Waar u op moet letten:

  • De enzymen in Biotex breken eiwitten af. Om uw huid te beschermen is het verstandig plastic huishoudhandschoenen aan te trekken.
  • Gebruik, zeker op de rand van het balkon, niet te veel water, want dan druipt het naar beneden. Houd een spons langs de rand om lekken tegen te gaan.
  • Een ronde afwasborstel werkt prettiger dan een boender. U komt daarmee onder de balustrade zonder steeds u hand daartegen te stoten.
  • Werk met 2 emmers: een voor het sopje, een voor schoonwater.
  • Werk steeds in gedeelten van ongeveer twee meter.

  Wat u niet moet doen:

  • Gebruik geen azijn. De alg is hiermee goed te verwijderen, maar het zuur kan beton aantasten.
  • Gebruik geen schuurmiddel want de minimale krasjes die het achterlaat geven algen weer meer kans zich te hechten aan het beton.
  • Gebruik liever geen hogedrukspuit op het balkon, want dat wordt een knoeiboel waar ook uw buren last van hebben.

  Preventieve maatregelen:

  • Veeg los vuil regelmatig op om algengroei en mos te voorkomen.
  • Als er water op het balkon blijft staan, veeg dat dan naar het gootje tegen de gevel. Het putje bij de regenpijp moet schoon blijven om het water te kunnen afvoeren.
  • Vergeet niet onder plantenbakken en potten schoon te maken.
  • Laat geen water in bakken, schotels en dergelijke staan. Daarmee voorkomt u ook nog dat muggen eitjes kunnen afzetten.

  Overige regels met betrekking tot het zeembalkon. 

  Was-, beddengoed, enzovoort mag NIET op de zeembalkons worden opgehangen, ook niet over de reling.

  Voorkomen ongewenst gebruik van het balkon

  Bij het verlaten van het zeembalkon dient u altijd de deur naar het balkon met de sleutel af te sluiten.

  Bron: Huishoudelijk Reglement en Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992 Laatst gewijzigd: 13 maart 2023
 • Zonwering: schermen, screens en rolluiken
 • Volgens het Huishoudelijk Reglement is het niet toegestaan om aan de buitenzijde van het gebouw voorwerpen aan te brengen. Dus geen naamborden, reclame-aanduidingen, uithangborden, zonneschermen, vlaggen, spandoeken, bloembakken, antennes, schijnwerpers of andere uitstekende voorwerpen. Ook het ophangen van wasgoed aan de buitenzijde van het gebouw is verboden.

  Onder voorwaarden zijn er uitzondering op deze algemene regel in verband met het aanbrengen van zonnewering.

  Basisvoorwaarden zonnewering:

   Voorwaarden voor zonneschermen

  • Systeem: het doek is uitgevoerd met kabels als geleiding.
  • Mariaal en kleur van het doek: Acryl doek: Swela nr. 34 926
  • Plaatsing van het systeem: aan balkonplafond boven balkon balustrade.

  Voorwaarden voor raamscreens

  • Systeem: screen met profielen als geleiding, rechthoekige bak
  • Glasvezeldoek: Swela nr. 70 801 (grijs-wit) waarbij voorkant de buitenkant dient te zijn.
  • Plaatsing: op kozijn, bak dient niet voor de ramen geplaatst te worden.

  Voorwaarden rolluiken

  • Systeem: rolluiksysteem.
  • Kleur: RAL 9001.
  • Plaatsing: lamellen dienen van klein formaat te zijn, bak dient niet voor de ramen geplaatst te worden.

  Voorwaarden zonneschermen 12e woonetage

  Op de 12e woonverdieping gelden andere regels. Er is immers geen balkondak. Vanwege de wind is het niet verantwoord om daar zonneschermen met knikarmen aan te brengen.
  Een overkapping als het model op de foto is toegestaan.

  • Systeem: terrasoverkapping
  • Materiaal en kleur doek: Acryl doek: Swela nr. 34 926
  • Kleur frame: RAL 9001.

  Model terrasoverkapping 12e woonverdieping

  Laatst gewijzigd: 2 juni 2021
 • Zwerfvuil
 • Opruimen van  zwerfvuil rond de Veeralleeflat

  Voor het opruimen van het zwerfvuil op de openbare weg is de ROVA (in opdracht van de Gemeente Zwolle) verantwoordelijk.
  Het afval op eigen terrein (parkeerplaatsen) moet door de leden van de VvE zelf worden opgeruimd. Voor iedere eigenaar/bewoner is hier een taak weggelegd. Denk niet: “Dat doet een ander wel.” Ruim op en zorg er voor dat de Veeraalleeflat en omgeving er netjes uit blijft zien.

  Bron: VvE-Veeralleeflat Laatst gewijzigd: 25 februari 2018