Afspraken

In de Veeralleeflat gelden regels voor het gebruik en onderhoud van de gezamenlijke ruimten en installaties. Formele afspraken zijn vastgelegd in het Splitsingsreglement en het Huishoudelijk Reglement.

In deze rubriek is een groot deel van die afspraken met toelichtingen en tips, alfabetisch op trefwoord gerubriceerd. We hebben juridische taal zoveel mogelijk vermeden. Klik op de titel van het onderdeel waarover u informatie wilt.

Als u heeft ingelogd, dan kunt u per onderwerp vragen, opmerkingen of suggesties sturen.

 • Afval
 • Afval, waar laat ik mijn afval?

  De Veeralleeflat heeft, met uitzondering van oudpapier, geen voorzieningen om gescheiden afval aan te bieden.

  • Huishoudelijk afval. Huishoudelijk afval (groen en grijs) verzamelen in een vuilniszak en goed af sluiten. De zak kunt u daarna in een van twee afvalcontainers deponeren.
   Deze containers bereikt u via de zijdeur in de fietsenstalling aan de voorkant van het gebouw. Denk er om deuren altijd met sleutel afsluiten.
  • Papier kunt u verzamelen en uitsluitend op de avond voor de ophaaldatum onder de trap op de begane grond plaatsen. De ophaaldata vindt u op deze site en op het prikbord in de hal. U kunt oudpapier tevens kwijt in de speciale containers bij onder meer Jumbo Veemarkt.
  • Grofafval. De ROVA staat het toe dat klein grofvuil (GEEN PUIN) in een van de twee containers geplaatst wordt, het mag niet uitsteken. Om stankoverlast en plaagdieren te voorkomen graag oppassen de reeds aanwezige zakken niet te beschadigen. Als het formaat van het grofvuil te groot is kunt u het naar de ROVA brengen. U kunt het afval daar gratis kwijt, maar voor bouw- en sloopafval betaalt u een tarief op basis van gemeten gewicht.
  • Verpakkingsglas kunt u kwijt in glascontainers. Deze staan onder meer bij Jumbo aan de Veemarkt. Ook voor ander verpakkingsafval (plastic, blik, melkpakken) staan daar containers.
  • Bij de Gamma, Mediamarkt en Jumbo  kunt u batterijen, lampen, (kleine) apparaten kwijt.
  • Koelkasten, wasmachines e.d kunt u inleveren bij de leveranciers van witgoed. Laat u het witgoed thuisbezorgen, laat dan direct de oude apparaten mee terugnemen.
  • Apparaten, die nog werken of gerepareerd kunnen worden kunt u afgeven bij de kringloopwinkel. Dat geldt ook voor (nog te gebruiken) meubelen, serviesgoed enzovoort.
  • KCA (Klein Chemisch Afval) kunt u bij de ROVA afgeven of op afspraak laten ophalen.
  • Om stankoverlast en ongedierte te voorkomen: AFVALZAKKEN ALTIJD GOED AFSLUITEN en VOORKOM BESCHADIGING VAN DE ZAKKEN.

  Als u afval bij de ROVA aanbiedt, wordt er naar uw ROVA-pasje gevraagd. Per woning is door de ROVA een pasje beschikbaar gesteld; let op dat u dit pasje bij verhuizing achterlaat in de woning.

  Zie ook: http://afvalkalender.rova.nl

  Bron: Huishoudelijk Reglement en Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992; ROVA Laatst gewijzigd: 25 februari 2018
 • Afwezigheid melden
 • Wie er voor de planten en de post zorgt, daar bemoeit de VvE-Veeralleeflat zich niet mee. Sterker nog: niemand van de VvE zal zich officieel bemoeien met uw afwezigheid. Maar omdat u wel zorgplicht heeft voor het gebouw is er in het Huishoudelijk Reglement een artikel  opgenomen met betrekking tot langdurige afwezigheid.

  Bent u als eigenaar, respectievelijk bewoner langer dan een maand afwezig dan dient u het bestuur door te geven wat uw tijdelijk adres en telefoonnummer is. Ook geeft u dan door wie toegang tot uw appartement kan verschaffen indien dat noodzakelijk is.

  U kunt uw afwezigheid melden bij de secretaris via onderstaande reactiemogelijkheid, of via het formulier: Langdurige Afwezigheid. (formulier nu nog niet aanwezig)

  Zie ook: Afspraken/Gemeenschappelijke Zaken

  Bron: Huishoudelijk Reglement en Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992 Laatst gewijzigd: 25 februari 2018
 • Balkon
 • Balkon schoonhouden
  Alle balkons, inclusief balkonhekken, vloeren, afvoeren, deuren en ramen, grenzend aan uw appartement houdt u zelf schoon.

  Zie ook afspraken/zeembalkon

  Balkons onderhoud schilderwerk
  Dit onderhoud is uitbesteed aan derden. De onderhoudsbeurt wordt tijdig aangekondigd. Het bestuur van de VvE is het aanspreekpunt.

  Gebruik van de balkons
  Uit veiligheidsoverwegingen en om overlast voor andere bewoners te voorkomen is het niet toegestaan:

  • Op balkons te koken, te frituren, te barbecueën, etc.
  • Vuurwerk mag niet worden afgeschoten vanaf het balkon.

  U mag was-, beddengoed enzovoort uitsluitend binnen de balkons, uit het zicht, ophangen. Hetzelfde geldt voor bloembakken, kleden en lopers.
  De regels voor het gebruik van gemeenschappelijke ruimten zijn van toepassing:
  Het aanbrengen aan de buitenzijde van naamborden, reclame-aanduidingen, uithangborden, zonneschermen, vlaggen, spandoeken, bloembakken, schijnwerpers en in het algemeen van uitstekende voorwerpen, alsmede het hangen van wasgoed aan de buitenzijde van het gebouw is niet toegestaan.

  Vogels voeren
  Om vervuiling door vogels te vermijden en ter voorkoming van ratten is het verboden broodkruimels, etensresten e.d. te strooien of op andere wijze te plaatsen op balkons of in de nabijheid van het appartementengebouw.

  Toegang zeembalkon
  Bij het verlaten van het zeembalkon dienen de zeembalkondeuren met de sleutel afgesloten te worden.

  Bron: Huishoudelijk Reglement en Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992 Laatst gewijzigd: 10 juni 2018
 • Ballotageprocedure
 • Voor nieuwe eigenaren/ bewoners kent de VvE-Veeralleeflat een ballotageprocedure. De procedure wordt door het bestuur van de vereniging uitgevoerd op basis van de informatie die nieuwe eigenaren / bewoners dienen te leveren. 

  Het bestuur neemt de aanvraag tot toestemming bewoning in behandeling en reageert binnen twee weken nadat de benodigde documenten ten behoeve van de ballotageprocedure ingevuld en ondertekend zijn aangeleverd bij het secretariaat van de VvE-Veeralleeflat.

  Wanneer het bestuur het nodig acht, zal een kennismaking onderdeel zijn van de procedure. De kopende partij  kan ook te allen tijde een gesprek met het bestuur aanvragen.

  In het geval van koop dient de hele procedure afgerond te zijn voordat passering bij de notaris plaatsvindt. Gaat het om huren van een appartement dan dient de procedure afgerond te zijn voordat verhuizing naar het appartement plaatsvindt. Het is dus van belang dat u alle informatie vroegtijdig indient.
  De kopende partij doet er goed aan om in het koopcontract een ontbindende voorwaarde op te nemen waarmee het mogelijk wordt onder de aankoop uit te komen als er geen toestemming tot bewoning wordt afgegeven.

  De ballotageprocedure is een onlosmakelijk onderdeel van het Huishoudelijk Reglement.

   

   

  Bron: Huishoudelijk Reglement en Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992 Laatst gewijzigd: 25 februari 2018
 • Barbecuëen
 • Uit veiligheidsoverwegingen en om overlast voor andere bewoners te voorkomen is het niet toegestaan op balkons:

  • te barbecueën
  • te koken
  • te frituren
  • enzovoort
  Bron: Huishoudelijk Reglement en Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992 Laatst gewijzigd: 25 februari 2018
 • Begroeiing rond het appartementsgebouw
 • De VvE-Veeralleeflat is het ondanks de krappe ruimte gelukt de omgeving het gebouw te verlevendigen met groen. Klein onderhoud wordt uitgevoerd door bewoners voor groot onderhoud worden professionals in gehuurd.

   

  Bron: VvE-Veeralleeflat Laatst gewijzigd: 25 februari 2018
 • Berging
 • Voorkomen brandgevaar

  Om brand- en explosiegevaar te voorkomen gelden in bergingen de volgende verboden:

  Gasflessen of -cilinders, explosieve en andere ontbrandbare stoffen mogen niet worden opgeslagen of worden gebruikt.

  Er mag geen vuur gemaakt worden, dus ook geen lucifers of aanstekers gebruiken.

  Roken is verboden.

  Schoonhouden

  Eigenaren/bewoners zijn uiteraard zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van hun berging.

  De gemeenschappelijke gang in de berging wordt door de gebruikers zo netjes mogelijk gehouden.

  Voorkomen ongewenst bezoek

  Om diefstal of onrechtmatig verblijf te voorkomen dient u na een bezoek aan de berging:

  de eigen berging en de gemeenschappelijke af te sluiten met de sleutel(s).

   

   

  Bron: Huishoudelijk Reglement en Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992 Laatst gewijzigd: 25 februari 2018
 • Bestuur VvE-Veeralleeflat
 • Voor informatie over de taken van het bestuur:

  Zie hiervoor  /vve/bestuur-van-vve-veeralleeflat/


  Leden van het bestuur

  Door de Algemene Ledenraad van april 2017 herkozen en/of gekozen bestuursleden:

  • Ton Amende, Penningmeester

  Contact: appartement 0601; telefoon (038) 426 54 75

  • Geert Huisman, Secretaris

  Contact: appartement 1002; telefoon (06) 302 39 893; e-mail: secretariaat@veeralleeflat.nl

  Wij verzoeken u schriftelijke communicatie (dus ook e-mails) uitsluitend te laten verlopen via de secretaris.

  • Ton Venselaar, Algemeen bestuurslid, specifieke taak: contentbeheer website,

  Contact: appartement 0804; telefoon (038) 454 25 80

  • Gerrit ter Winkel, Algemeen bestuurslid, fungerend V0orzitter

  Contact: appartement 0501; telefoon (038) 363 66 77

  • Lambert Wolf, Algemeen bestuurslid

  Contact: appartement 1001; telefoon (06) 505 069 39

   

  Bron: VvE-Veeralleeflat Laatst gewijzigd: 25 februari 2018
 • Brand
 • Wat te doen bij brand?

  Denk aan uw eigen veiligheid.

  Probeer een beginnend brandje te blussen. Lukt dat niet verlaat dan de ruimte en sluit de deur achter u. Laat een sleutel in de deur van de ruimte zitten waar de brand is uitgebroken. Op die manier kan de brandweer gemakkelijk naar binnen.

  Alarmeer of laat de brandweer alarmeren via 112. In de melding altijd doorgeven dat het om hoogbouw gaat en geef het nummer van de verdieping door waar de brand is uitgebroken. Waarschuw uw buren, zo mogelijk ook de buren die op de verdiepingen boven u wonen. Laat iemand de brandweer opwachten en toegang verschaffen.

  Gebruik geen lift!

  Enkele preventietips

  • Installeer rookmelders, zij kunnen levens redden.
  • Gebruik het trappenhuis niet als opslag, maar houd dit vrij van obstakels.
  • Houd de zelfsluitende deuren van het trappenhuis altijd gesloten.
  • Parkeer niet bij de aansluitkast van de blusleiding (tussen hoofdingang en nooduitgang)
  • Controleer regelmatig of stekkers en snoeren voor elektrische apparaten nog deugdelijk zijn.
  • Reinig de filters van wasdrogers regelmatig.
  • Laat een werkend strijkijzer nooit onbeheerd achter.
  • Zorg ervoor dat spuitbussen niet in de zon staan.
  • Kijk op internet voor meer tips.

  Verboden in verband met brand- en explosiegevaar

  In verband met het voorkomen van brand- en explosiegevaar is het verboden om in bergingen:

  • te roken
  • met lucifers, aanstekers op andere wijze vuur te maken
  • gasflessen of -cilinders of andere ontbrandbare of explosieve stoffen op te slaan of te gebruiken

  Om dezelfde reden is het in het hele gebouw (dus ook de appartementen) niet toegestaan:

  • gasflessen of -cilinders of andere ontbrandbare of explosieve stoffen op te slaan of te gebruiken als er onvoldoende geventileerd wordt.
  • in algemene ruimten en in de lift is roken verboden.
  Bron: VvE-Veeralleeflat; Huishoudelijk Reglement Laatst gewijzigd: 25 februari 2018
 • Camerabewaking
 • Op diverse plaatsen in het gebouw zijn camera’s geïnstalleerd. De beelden worden opgeslagen. 

  Het cameratoezicht beoogt:

  •  bij te dragen aan het veiligheidsgevoel van bewoners en bezoekers
  • vandalisme te voorkomen
  • eigendommen en goederen van de Veeralleeflat te beschermen tegen diefstal
  • eigendommen en goederen van bewoners en bezoekers te beschermen

  Wanneer bovenstaande punten in het geding zijn kunt u het bestuur schriftelijk verzoeken de camerabeelden te bekijken. (Conform reglement cameratoezicht).

  Bron: Huishoudelijk Reglement en Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992 Laatst gewijzigd: 25 februari 2018
 • Centrale Verwarming
 • Blokverwarming

  De appartementen in de Veeralleeflat zijn aangesloten op blokverwarming. Dat betekent dat er geen individuele cv-ketels in de appartementen zijn aangebracht. De warmte wordt geleverd door vier gasgestookte, energiezuinige ketels. Deze zijn geplaatst in de ketelruimte, te vinden in de dakopbouw. Via een leidingenstelsel en radiatoren wordt warmte geleverd aan de individuele appartementen. De totale installatie (ketels en infrastructuur) is eigendom van de VvE, de kosten voor onderhoud en vernieuwing worden doorberekend naar alle eigenaren. Het gascontract met de energieleverancier voor de blokverwarming loopt via het bestuur van VvE-Veeralleeflat.

  Foto: hoogrendementsketel

  Vier hoogrendementsketels

  Individuele afrekening

  Het totale gasgebruik wordt door het bestuur afgerekend met de energieleverancier en doorberekend aan de appartementseigenaren. Dat gebeurt via voorschotten en naheffingen of terugbetalingen.

  Omdat niet iedere bewoner evenveel warmte afneemt en dus ook niet dezelfde hoeveelheid gas afneemt maken we gebruik van een systeem waarmee het aandeel per appartement berekend wordt. Dat systeem houdt rekening met de capaciteit van de radiator en de ruimte en het appartement waarin de radiator is geplaatst. Een appartement op een tussenverdieping heeft nu eenmaal een andere warmtevraag als een appartement op de hoogste verdieping.

  Het warmtegebruik wordt per appartement, per radiator gemeten met een warmtemeter, die op de radiator is gemonteerd.

  Naast de individuele warmtevraag, is er ook een gezamenlijke vraag, dus warmte voor het hele wooncomplex. Denk daarbij aan de warmteafgifte via de gemeenschappelijke cv-leidingen. Ook hiervoor wordt via een verdeelsleutel het aandeel per appartement berekend

  Het totale warmtegebruik, individueel in een appartement en het aandeel in de gezamenlijke warmtevraag, wordt eenmaal per jaar verrekend met de betaalde voorschotten.

  ISTA

  Voor het meten van de, per individueel appartement, geleverde warmte heeft het bestuur van VvE-Veeralleeflat een contract afgesloten met het daarin gespecialiseerd bedrijf ISTA. Dit is wereldwijd een van de  toonaangevende organisaties op het gebied van verbruiksafhankelijke afrekening van energie.

  Als u extra informatie wilt over de warmtemeting raden wij u aan de site van Ista te bezoeken. Wilt u het warmtegebruik in uw appartement regelmatig controleren? Maak dan op de site van Ista een account aan, u kunt dan per vertrek het verbruik aflezen.

  Werkzaamheden aan het verwarmingssysteem

  Ga nooit zelf en zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur aan radiatoren en leidingen binnen uw appartement werken. Er staat een enorme druk op de leidingen waardoor de kans op waterschade en verwonding groot is.

  Omdat elke bewoner afhankelijk is van het verwarmingssysteem, heeft de VvE als beleid om werkzaamheden aan het systeem buiten het stookseizoen te laten plaatsvinden. Tijdens het stookseizoen worden alleen werkzaamheden aan het systeem verricht bij calamiteiten. Zo wordt voorkomen dat alle bewoners last ondervinden van het eventueel stilleggen van het systeem.

  Het bestuur vraagt bewoners/eigenaren problemen, ruim voor het begin van het stookseizoen, te melden.  De meldingen kunnen dan op tijd onderzocht en zo nodig verholpen worden. U wordt aan het meldverzoek herinnerd via deze site en het prikbord.

  Foto: filter cv-water

  Filter en waterontharder

   

   

   

   

  Bron: Huishoudelijk Reglement en Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992 Laatst gewijzigd: 25 februari 2018
 • Fietsen
 • Rijwielen stallen:
  U kunt rijwielen binnen het appartementengebouw stallen, uitsluitend in de rijwielbergingen op de begane grond. Gebruik de rekken. Toegang tot de bergingen is alleen toegestaan via de toegangsdeuren aan de buitenzijde van het gebouw, dus NIET via de hoofdingang. Wij verzoeken u de deuren bij het verlaten van de berging met de sleutel op slot te doen.
  Rijwielen kunnen buiten het gebouw tussen de fietsnietjes geplaatst worden. Deze bevinden zich haaks op muur aan de zijde van de Willemsvaart.

  Rijwielen plaatst u dus in de rijwielbergingen. Zonder schriftelijke toestemming van het bestuur mag u geen rijwielen (en andere voertuigen) in de overige gemeenschappelijke ruimten plaatsen.

  Weesfietsen:
  Rijwielen, waarvan de eigenaar niet kan worden achterhaald en waarvan bekend is dat zij lange tijd niet gebruikt zijn, worden verwijderd. Deze maatregel is bedoeld om te voorkomen, dat door ruimtegebrek anderen hun rijwiel niet kunnen stallen. Een opruimactie wordt geruime tijd voor de uitvoeringsdatum bekend gemaakt.

  Beschadiging of diefstal:
  Het stallen van rijwielen gebeurt altijd voor eigen risico.
  Sluit altijd de buitendeuren met de sleutel bij het verlaten van de berging.

  Opslag goederen in fietsenbergingen:
  De fietsenbergingen mogen niet gebruikt worden om goederen (tijdelijk) op te slaan.

  Bron: Huishoudelijk Reglement en Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992 Laatst gewijzigd: 25 februari 2018
 • Gas en elektra
 • Gas

  In de Veeralleeflat wordt gas gebruikt voor de blokverwarming. De aankoop van gas wordt door het bestuur geregeld.  Zie voor nadere toelichting: centrale verwarming.

  Naast het gezamenlijk gebruik van gas ten behoeve van verwarming hebben een aantal appartementen  een eigen gasleveringscontract. Deze appartementen zijn voorzien van een gasmeter. Afrekening vindt individueel plaats met de gasleverancier.

  Elektra

  Ieder appartement beschikt over een eigen elektriciteitsmeter. Afrekening vindt individueel plaats met de energieleverancier. Tip: zoek op internet naar besparingstips.

  Laatst gewijzigd: 31 januari 2018
 • Geluidshinder
 • Woongeluiden

  Waar gewoond wordt, worden geluiden voortgebracht. Denk aan bijvoorbeeld muziek, harde stemgeluiden, feesten, rennende kinderen, blaffende honden, stampen en wasmachines. Uiteraard probeert u, als u last heeft van geluiden binnen de Veeralleeflat, eerst op te sporen waar het geluid vandaan komt. Praat met de mogelijke veroorzaker van het geluid. Het is heel goed mogelijk dat hij of zij zich van geen kwaad bewust is, vaak  is er volop bereidheid naar een oplossing te zoeken. Komt u er samen niet uit dan is het goed te weten dat het veroorzaken van onredelijke geluidshinder verboden is. In laatste instantie kan het de rechter zijn die bepaalt of er sprake is van het veroorzaken van onredelijke hinder.

  Het bestuur adviseert u medebewoners te informeren over bijvoorbeeld een feest dat gevierd gaat worden. Dat kan ook door een mededeling op het prikbord van deze website en/of op het prikbord in de lifthal. Verder is het aan te bevelen afspraken met buren  te maken over de tijden waarop u muziekinstrumenten bespeelt of zangoefeningen doet.

  Harde vloerbedekkingen

  Harde vloerbedekkingen zoals tegels, laminaat, zeil en parket kunnen bijzonder veel hinder opleveren, met name voor de benedenburen. In het Huishoudelijk Reglement zijn daarom bepalingen opgenomen die irritatie en hinder moeten voorkomen. Wanneer u dergelijke vloerbedekking wilt aanbrengen heeft u daarvoor de uitdrukkelijke toestemming nodig van het bestuur. Toestemming kan alleen worden verleend als u kunt aantonen dat de vloerbedekking de contactgeluiden met tenminste 10Db vermindert. De beoordeling van de verbetering moet gebaseerd zijn op de norm NEN-EN-ISO 712-2 en de toelichting daarop NPR-5079: 1999. De vloeren van de keuken n de sanitaire ruimten zijn uitgezonderd van deze bepalingen.

  Bouwwerkzaamheden

  (Bouw)werkzaamheden veroorzaken onvermijdelijk geluidshinder. Onder meer de geluiden van boren, zagen, frezen, timmeren, hakken, leidingwerk en slopen dringen ver door in de huizen van medebewoners. Vaak is nauwelijks te bepalen waar de geluiden vandaan komen. Om geluidshinder te beperken dient u daarom redelijke maatregelen te nemen. Het is toegestaan om tussen 08:00 uur en 20:00 uur werkzaamheden te verrichten, echter niet op zon- en feestdagen.

  Uiteraard bent u ook verantwoordelijk voor het informeren van de ingehuurde vaklieden en aannemers over de werktijden en  het beperken van geluidshinder.

  Het bestuur adviseert u medebewoners te informeren over de geplande werkzaamheden. Dat kan door een prikbordmededeling op deze website en/of op het prikbord in de lifthal.

  Zie ook woonafspraken/huisdieren

  Bron: Huishoudelijk Reglement en Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992 Laatst gewijzigd: 25 februari 2018
 • Gemeenschappelijke ruimten
 • Iedere eigenaar of gebruiker heeft het recht gebruik te maken van gemeenschappelijke ruimten, zoals hallen, trappenhuizen, gang langs de bergingen, containerberging, fietsenberging en parkeerplaatsen.

  Het recht om daarvan gebruik te mogen maken kent een aantal voorwaarden.
  Het gebruik van een gemeenschappelijke ruimte moet in overeenstemming zijn met de bestemming daarvan en geen inbreuk maken op het recht van medegebruik van de andere eigenaren en gebruikers. Dus de fietsenberging is niet bedoeld voor het opslaan van spullen; het trappenhuis is geen speelplaats; hallen en het trappenhuis moet vrije en brandveilige toegang verlenen, dus er kunnen geen goederen in worden opgeslagen. Hallen, gangen en het trappenhuis zijn ook niet bedoeld om er kleden, lopers en dergelijke in schoon te maken.

  Het is daarom niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het bestuur:

  Voor ander gebruik van de gemeenschappelijke ruimten heeft u schriftelijke toestemming nodig van het bestuur of ALV. Denk daarbij aan:

  • Het (tijdelijk) plaatsen of laten plaatsen van rijwielen of andere voertuigen in hallen, gangen of trappenhuis.
  • Het (tijdelijk) plaatsen of laten plaatsen van voorwerpen in gemeenschappelijke ruimten.
  • Het (laten) aanbrengen, in gemeenschappelijke ruimten, aan de wanden en plafonds van decoraties, schilderijen, planten, borden en dergelijke.
  • Het verrichten van reparaties of andere werkzaamheden, zoals fietsreparaties, zagen, bouwen, in de hallen, gangen en trappenhuizen.
  • Het vervoer van uw rijwiel of ander voertuig van en naar de rijwielbergingen via de hoofdingang. Breng uw fiets dus uitsluitend naar de fietsenberging via de toegangsdeuren aan de buitenzijde van het appartementengebouw.
  • Het aanbrengen van verandering in het gebouw, waardoor het architectonisch uiterlijk of de constructie ervan gewijzigd zou worden. De toestemming kan niet worden verleend indien de hechtheid van het gebouw door de verandering in gevaar zou worden gebracht.
  • Het aanbrengen van iedere op-, aan- of onderbouw.
  • Het aanbrengen aan de buitenzijde van naamborden, reclame-aanduidingen, uithangborden, zonneschermen, vlaggen, spandoeken, bloembakken, schijnwerpers en in het algemeen van uitstekende voorwerpen, alsmede het hangen van wasgoed aan de buitenzijde van het gebouw.

  Iedere eigenaar en gebruiker is tegenover de andere eigenaars en gebruikers aansprakelijk voor deschade toegebracht aan de gemeenschappelijke gedeelten en voor onredelijke hinder voor zover deze schade of hinder veroorzaakt is door de schuld van hemzelf of van zijn huisgenoten of zijn personeel en hij is verplicht voor zover dit redelijk is maatregelen te nemen of te dulden die de strekking hebben bedoelde schade te voorkomen.

  Meldplicht bij gevaar:

  U bent verplicht en bevoegd om die maatregelen te nemen die gevaar voor de gemeenschappelijke ruimten of gemeenschappelijke zaken moeten afwenden. Nadat u maatregelen heeft getroffen bent u verplicht het bestuur onmiddellijk te waarschuwen.

  Zie ook: afspraken/Gemeenschappelijke Zaken

  Bron: Huishoudelijk Reglement en Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992 Laatst gewijzigd: 25 februari 2018
 • Gemeenschappelijke zaken
 • Iedere eigenaar of gebruiker heeft het recht gebruik te maken van gemeenschappelijke zaken.
  Denk hierbij aan: de technische installaties met de daarbij behorende leidingen, met name voor de centraleverwarming (met inbegrip van de radiatoren en radiatorkranen in de privé gedeelten) en voor luchtbehandeling, de vuilafvoer, de leidingen voor de afvoer van hemelwater en de riolering, de leidingen voor gas en water en verder de hydrofoor, de electriciteits- en telefoonleidingen, de gemeenschappelijke antenne, de bliksembeveiliging, de liften, de systemen voor oproep en deuropeners, alles voor zover die installaties niet uitsluitend ten dienste van één privé gedeelte strekken.

  Naast het recht tot gebruik van gemeenschappelijke zaken heeft de eigenaar of gebruiker ook plichten:
  Een eigenaar of gebruiker mag zonder toestemming geen veranderingen aanbrengen in de gemeenschappelijke gedeelten en/of de gemeenschappelijke zaken. Dit geldt ook als deze gemeenschappelijke zaken zich in de privé gedeelten bevinden.

  Iedere eigenaar en gebruiker is tegenover de andere eigenaars en gebruikers aansprakelijk voor de schade
  toegebracht aan de gemeenschappelijke zaken.

  Meldplicht bij gevaar:
  Iedere eigenaar en gebruiker is te allen tijde bevoegd en verplicht maatregelen te nemen, die
  strekken tot het afwenden van een voor de gemeenschappelijke gedeelten of de gemeenschappelijke
  zaken onmiddellijk dreigend gevaar. Hij is alsdan verplicht het bestuur onmiddellijk te waarschuwen.

  Bron: Huishoudelijk Reglement en Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992 Laatst gewijzigd: 25 februari 2018
 • Gevaar voorkomen
 • Meldplicht bij gevaar:
  Iedere eigenaar en gebruiker is te allen tijde bevoegd en verplicht tot het nemen van maatregelen, die
  strekken tot het afwenden van een voor de gemeenschappelijke gedeelten of de gemeenschappelijke
  zaken onmiddellijk dreigend gevaar. Hij is alsdan verplicht het bestuur onmiddellijk te waarschuwen.

  Bron: Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992 Laatst gewijzigd: 25 februari 2018
 • Goederen vervoeren via de lift
 • Voorkom beschadiging van de lift. Daarom:

  • Geen scherpe voorwerpen onbeschermd tegen wanden en op de vloer plaatsen.
  • Geen voorwerpen tegen de deur plaatsen.
  • Geen zware voorwerpen, zoals wasmachines, over de vloer schuiven (maak gebruik van steekwagentjes of ‘hondjes’).

  Het bestuur kan de kosten van reparatie van de liften in rekening brengen van de veroorzaker.

  Bron: Huishoudelijk Reglement en Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992 Laatst gewijzigd: 8 juni 2018
 • Huisdieren
 • Huisdieren zijn toegestaan, mits de eigenaar zorgt dat er door het dier geen overlast wordt veroorzaakt. Daarom mogen huisdieren in gemeenschappelijke ruimten niet los rondlopen.

  Het bestuur zal u verplichten het huisdier binnen een maand uit het gebouw te verwijderen als het dier regelmatig overlast veroorzaakt. Bijvoorbeeld door luidruchtig gedrag, verontreiniging of beschadiging van de gemeenschappelijke gedeelten of zaken. De eigenaar van het huisdier heeft dus een maand de tijd om het dier te verwijderen. Na die maand wordt per dag tot de dag waarop aan de aanzegging is voldaan een dwangsom opgelegd van € 45,00 per dag.

  Bron: Huishoudelijk Reglement en Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992 Laatst gewijzigd: 25 februari 2018
 • Lift
 • Liftstoring

  Is er een liftstoring en bevindt u zich in de lift? Druk na ongeveer een minuut enkele seconden op de alarmknop. Na enige minuten komt er een spreekverbinding tot stand met de storingsdienst. Er worden dan afspraken met u gemaakt over de vervolgstappen.

  Staat u buiten de lift en merkt u dat er een storing is? Onderzoek dan of er iemand in de lift is opgesloten en laat de opgesloten persoon(en) merken, dat u van de situatie op de hoogte bent. De opgesloten persoon kan via de alarmknop contact opnemen met de storingsdienst. Als er via de alarmknop geen contact met de storingsdienst tot stand komt, neem dan contact op met Otis via telefoon: (0800) 0224752. Gaat het niet goed met een persoon in de lift vraag dan via het alarmnummer 112 de brandweer om hulp.

  Vergeet niet andere bewoners en indien aanwezig een van de bestuursleden zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van de storing.

  Onderhoud van de liften

  In opdracht van het bestuur worden de liften onderhouden en gecontroleerd op veiligheid en werking. In de lift kunt u zelf zien wanneer de volgende veiligheidscontrole eraan komt.


  Beschadigingen veroorzaakt door moedwil of onachtzaamheid kunnen door het bestuur in rekening gebracht worden bij de veroorzaker.

  Goederen vervoeren via de lift

  Voorkom beschadiging van de lift. Daarom:

  • Geen scherpe voorwerpen onbeschermd tegen wanden en op de vloer plaatsen.
  • Geen voorwerpen tegen de deur plaatsen.
  • Geen zware voorwerpen, zoals wasmachines, over de vloer schuiven (maak gebruik van steekwagentjes of ‘hondjes’).

  Het bestuur kan de kosten van reparatie van de liften in rekening brengen van de veroorzaker.

   Schoonmaak van de liften

  Ieder lid van de VvE heeft de plicht liften netjes te houden, dus ook geen folders e.d. achterlaten. Bij verbouwingen en verhuizingen neemt u maatregelen om vervuiling (op vloer, deuren, wanden) te voorkomen en in elk geval zelf op te ruimen. Denk er ook aan vervuiling door naalden van kerstbomen, haar van huisdieren, potgrond, etc. zelf te verwijderen. Heeft u zelf de lift netjes achtergelaten, maar ligt er toch nog zwerfvuil, neem dan de moeite dat even op te ruimen.  Onze schoonmaker, Rob, zorgt ervoor dat  de liften tweemaal per week worden schoongemaakt.

  Het bestuur kan de kosten van schoonmaak of reparatie van de liften in rekening brengen van de veroorzaker.

  Foto: lifthal

  Lifthal

  Gewichtsbelasting van de liften

  Het vermogen van de lift is berekend op het vervoer (personen en/of goederen) tot 400 kilogram. De ruimte is toereikend tot maximaal vijf personen.

  Het opheffen van storingen, die optreden als gevolg van overbelasting, kunnen door het bestuur in rekening gebracht worden van de veroorzaker.

  Langdurige bezetting van de liften

  U wordt verzocht liften niet langer bezet te houden, dan strikt noodzakelijk. Dit geldt ook voor het gebruik van de liften tijdens verbouwingen of verhuizingen.

  Bron: Huishoudelijk Reglement en Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992 Laatst gewijzigd: 8 juni 2018
 • Oudpapier
 • Ophalen oudpapier

  • Verzamel papier in een kartonnen doos of pak het met een stevig touw bij elkaar. U kunt het daarna uitsluitend op de avond vóór de ophaaldatum onder de trap op de begane grond plaatsen. De ophaaldata vindt u op deze site en op het prikbord in de hal.
  • Let op: in verband met het voorkomen van brand en de verzekeringsvoorwaarden mag alleen op de aangegeven dagen en op de aangegeven plaats oud-papier worden opgeslagen. De maatregel is tevens bedoeld om vervuiling tegen te gaan.

   

  Hoe het niet moet: niet compact bij elkaar gebonden en op de verkeerde dag geplaatst!

  Bron: VvE-Veeralleeflat Laatst gewijzigd: 25 februari 2018
 • Parkeren
 • Parkeren van auto’s en andere voertuigen bij het appartementsgebouw is uitsluitend toegestaan binnen de parkeervakken. 

  In groen en blauw het parkeerterreinen VvE-Veeralleeflat.

  Op de foto is in groen en blauw aangegeven waar bewoners mogen parkeren. Aan de voorzijde van het appartementsgebouw, achter het gebouw van Yarden, zijn vier parkeerplaatsen van de VvE. Alleen de grond onder die parkeerplaatsen is van de VvE. Om de plaatsen te bereiken hebben bewoners Recht van Overpad over het deel tussen ons gebouw en het gebouw van Yarden.
  Langs de Willemskade zijn drie parkeerplaatsen, haaks daarop is nog eens plaats voor drie auto’s. Langs de schutting van onze buren zijn veertien parkeerplaatsen. Buiten de garages is er dus plaats voor 24 auto’s op eigen terrein. Op de, met een blauw vlak aangegeven, parkeerplaats voor gehandicapten na, zijn er geen aan bewoners toegewezen plaatsen.

  De toegangen tot het gebouw mogen nooit worden belemmerd of beperkt, dit om in geval van nood (brand) het gebouw te kunnen verlaten en de brandweer toegang de verlenen tot de blusaansluiting. Dus ook langs de gele band aan de rand het trottoir aan de kant van de hoofdingang mag niet worden geparkeerd. Die band markeert tevens de grens van ons terrein, het gebied daarbuiten, behoudens vier parkeerplaatsen langs het terrein van ProRail, zijn van vastgoedeigenaar Selles. Bewoners van het appartementencomplex hebben daar Recht van Overpad.

  Ook de toegang tot de garages moet altijd vrij blijven.

  Parkeerplaatsen mogen niet gebruikt worden om motorvoertuigen te onderhouden of te repareren. In garages mogen, met in acht neming van wettelijke milieuregels, onderhoud en reparaties worden uitgevoerd.

  Voor rijwielen zijn twee stallingen, voorzien van rekken, binnen het gebouw gerealiseerd. Daarnaast kunnen rijwielen gebruik maken van de fietsnietjes  aan de kant van de Willemsvaart. Fietsen, die langdurig een plaats bezet houden (zogenaamde weesfietsen), worden nadat daarover mededeling is gedaan verwijderd. Zie voor meer informatie: Rijwielen.

  Bron: VvE-Veeralleeflat Laatst gewijzigd: 25 februari 2018
 • Rijwielen
 • Rijwielen stallen:
  U kunt rijwielen binnen het appartementengebouw stallen, uitsluitend in de rijwielbergingen op de begane grond. Gebruik de rekken. Toegang tot deze bergingen is alleen toegestaan via de toegangsdeuren aan de buitenzijde van het gebouw, dus NIET via de hoofdingang. Voorkom ongewenst bezoek en draai daarom de deuren bij het verlaten van de berging op slot met de sleutel.
  Rijwielen kunnen buiten het gebouw tussen de fietsnietjes geplaatst worden. Deze bevinden zich haaks op muur aan de zijde van de Willemsvaart.

  Rijwielen plaatst u dus in de rijwielbergingen. Zonder schriftelijke toestemming van het bestuur mag u geen rijwielen (en andere voertuigen) in de overige gemeenschappelijke ruimten plaatsen.

  Weesfietsen:
  Rijwielen, waarvan de eigenaar niet kan worden achterhaald en waarvan bekend is dat zij lange tijd niet gebruikt zijn, worden verwijderd. Deze maatregel is bedoeld om te voorkomen, dat door ruimtegebrek anderen hun rijwiel niet kunnen stallen. Een opruimactie wordt geruime tijd voor de uitvoeringsdatum bekend gemaakt.

  Beschadiging of diefstal:
  Het stallen van rijwielen gebeurt altijd voor eigen risico.
  Sluit altijd de buitendeuren met de sleutel bij het verlaten van de berging.

  Opslag goederen in fietsenbergingen:
  De fietsenbergingen mogen niet gebruikt worden om goederen (tijdelijk) op te slaan.

  Bron: Huishoudelijk Reglement en Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992 Laatst gewijzigd: 25 februari 2018
 • Riolering
 • Vanzelfsprekend en vrijwel onzichtbaar lijkt de riolering te doen wat hij moet doen: afvoeren van afvalwater.

  Via de standleidingen door de appartementen, het leidingstelsel onder het parkeerterrein en de gemeentelijke riolering wordt het afval op transport gezet naar de rioolwaterzuivering langs de IJsseldijk.

  Dit hele transport van afvalwater kan ernstig gehinderd worden als vetten, chemicaliën, maar ook bijvoorbeeld maandverband door het riool worden gespoeld. Vooral in bochten en splitsingen van het ledingensysteem krijgen deze stoffen de kans zich op te hopen. Het opsporen en verwijderen van de verstopping kan tot hoge kosten leiden en fikse stankoverlast. Opgehoopte brandbare stoffen, zoals terpentine, kunnen zelfs brand en explosies veroorzaken.

  Daarom gooi nooit afval dat daar niet hoort door afvoerputjes en toilet, maar breng het naar inzamelpunten (zie onderdeel Afval).

  Bron: Huishoudelijk Reglement en Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992 Laatst gewijzigd: 25 februari 2018
 • Roken
 • Roken in algemene ruimten, zoals liften, hallen en gangen, trappenhuis, fietsenberging  is verboden. Ook in bergingen mag niet gerookt worden.

  Het verbod is ingesteld om de kans op brand en explosie te verkleinen én om milieuhygiënische redenen.

  Bron: VvE-Veeralleeflat Laatst gewijzigd: 25 februari 2018
 • Schoonhouden gebouw en terrein
 • Een deel van de gemeenschappelijke ruimten, entree, lift, trappenhuis en hallen op de etages worden in opdracht van VvE-Veeralleeflat twee maal per week schoongemaakt. Sinds jaar en dag is Rob van schoonmaakbedrijf CMS actief voor ons appartementsgebouw.

  Fietsenberging, containerruimte,parkeerterreinen, tuintjes worden door de leden van de vereniging schoon gehouden.

  Eigenaars en gebruikers dragen bij aan het schoonhouden door de gemeenschappelijke gedeelten zo netjes mogelijk te houden. Hier enkele tips:

  • Loop zo min mogelijk vuil naar binnen en gooi binnen of op het parkeerterrein aangetroffen zwerfvuil in de vuilcontainer.
  • Wordt uw appartement verbouwd? Zorg iedere dag voor het aanvegen / afnemen van vloeren en lift. Voorkom beschadiging van de vloeren, laat daarom een stucloper aanbrengen door stucador / metselaar.
  • Verhaart uw huisdier? Laat dat haar dan niet liggen.
  • Laat uw hond niet uit op of langs de randen van het parkeerterrein. Hiermee voorkomt u overlast door stank, vliegen, en inlopen.
  • Laat ongewenst drukwerk, dat in de brievenbus werd aangetroffen, niet achter in de gemeenschappelijke ruimten.
  • Deponeer oud-papier uitsluitend op de avond  voor de ophaaldag in de ruimte onder de trap op de begane grond. De ophaaldata vindt u op het prikbord in de hal en op de site 
  • Ter vermijding van vervuiling door vogels en ter voorkoming van ratten is het verboden broodkruimels, etensresten e.d. te strooien of op andere wijze te plaatsen op balkons of in de nabijheid van het appartementengebouw.
  • Huishoudelijk afval kunt u, uitsluitend in gesloten zakken, kwijt in de vuilcontainers. Breng grofvuil naar de ROVA.
  • Ziet u zwerfvuil op het eigen terrein van VvE-Veerallee, raap het op en gooi het in de afvalbak.

  Zie ook onder afval

  Bron: Huishoudelijk Reglement en Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992 Laatst gewijzigd: 25 februari 2018
 • Schoonmaken van kleden, lopers, enzovoort
 • Het is niet toegestaan kleden, lopers, enzovoort schoon te maken op of buiten de balkons.

  Het schoonmaken is tevens verboden in de gemeenschappelijke ruimten zoals: hallen, trappenhuizen en in de gangen langs bergingen.

  Laatst gewijzigd: 7 oktober 2017
 • Stemrecht
 • Tijdens stemmingen in de Algemene Ledenvergadering(ALV) heeft iedere eigenaar van een appartement en/of garage stemrecht. De grootte van het woonoppervlak en/of garage is bepalend voor het gewicht van een stem.

  Eigenaren, hebben het volgende aantal stemmen:

  • vierkamerwoning: 60 stemmen
  • tweekamerwoning: 40 stemmen
  • dubbele garage: 3 stemmen
  • enkele garage: 2 stemmen

  Deze stemverhoudingen zijn vastgelegd in het splitsingsreglement, een kopie daarvan is in uw bezit.

  Bron: Huishoudelijk Reglement en Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992 Laatst gewijzigd: 25 februari 2018
 • Toegang verlenen i.v.m. onderhoud en reparaties
 • Ten behoeve van onderhoud, inspectie en reparatie aan algemene installaties dienen bewoners/ eigenaren toegang te verlenen tot appartementen, balkons, bergingen en garageboxen.

  Bent u als eigenaar, respectievelijk bewoner langer dan een maand afwezig dan dient u het bestuur door te geven wat uw tijdelijk adres en telefoonnummer is. Ook geeft u dan door wie toegang tot uw appartement kan verschaffen indien dat noodzakelijk is.

  U kunt uw afwezigheid melden bij de secretaris via onderstaande reactiemogelijkheid, of via het formulier: Langdurige Afwezigheid. (formulier nu nog niet aanwezig)

  Bron: Huishoudelijk Reglement en Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992 Laatst gewijzigd: 25 februari 2018
 • Ventilatie
 • De Veeralleeflat is voorzien van een deugdelijke afzuiginstallatie. De openingen van de afzuigkanalen zijn van oorsprong aangebracht in de keuken, toilet en badkamer.

  Voor een goede werking van het systeem is het noodzakelijk dat iedere bewoner zorgt voor het open- en schoonhouden  van de ventilatieopeningen. Het is niet toegestaan  mechanische afzuigkappen aan te sluiten op de ventilatieopeningen van het ventilatieysteem. Het plaatsen, verwijderen of verplaatsen van wanden heeft ook invloed op het systeem. Voer verbouwingen pas uit na toestemming van het bestuur. Gebruik daarvoor het formulier Toestemming Verbouwen. (dit formulier komt is nog niet beschikbaar).

  Ventilatoren in buitenwanden

  Het is niet toegestaan ventilatoren in de buitenwanden van het privégedeelte aan te brengen. Ook doorboren van de buitenwand voor airco’s is verboden.

  Suskasten

  Vertrekken aan de buitenzijde van privégedeelten zijn in 2011 voorzien van nieuwe ramen en deuren. Deze maatregel is doorgevoerd om geluidsoverlast tegen te gaan en de warmtehuishouding  te verbeteren. In de betreffende puien zijn suskasten aangebracht. Deze suskasten zorgen ervoor dat er voldoende ventilatie plaats kan vinden en geluiden zoveel mogelijk buiten blijven. Het is aan te raden de ventilatiespleet zoveel mogelijk open te laten staan.

  Suskasten dient u zelf schoon te houden, op die manier blijft de kast goed functioneren.

  Bron: Huishoudelijk Reglement en Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992 Laatst gewijzigd: 25 februari 2018
 • Verhuur appartement
 • Het is niet toegestaan het appartement te verhuren of te laten bewonen als onzelfstandige woonruimte.

  Een onzelfstandige woonruimte is een woonruimte die niet door één persoon of één huishouden kan worden bewoond zonder daarbij afhankelijk te zijn van wezenlijke voorzieningen buiten die woonruimte. Het gaat bijvoorbeeld om voorzieningen als de voordeur, keuken, badkamer en toilet.

  Bron: Huishoudelijk Reglement en Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992 Laatst gewijzigd: 25 februari 2018
 • Verzekering
 • De Veeralleeflat is verzekerd tegen de schade als gevolg van water-, storm-, brand- en ontploffingsschade (de opstalverzekering).

  Tevens is een verzekering afgesloten tegen de Wettelijke Aansprakelijkheid, die kan ontstaan voor de VvE als eigenaar van het gebouw. Deze verzekering geldt dus niet voor privė-personen.
  Wat brandverzekering betreft moet het verzekeringsbedrag overeenstemmen met de herbouwkosten (casco) van het gebouw; of deze overeenstemming bestaat, wordt periodiek, in overleg met de verzekeraar, gecontroleerd.

  In de verzekering die door de VvE-Veeralleeflat voor het gebouw is afgesloten is aanvullend voorzien in een bedrag (op dit moment €20.000) voor eigenaren.  Wanneer de waarde van het betreffende appartement hoger is, bijvoorbeeld door aanleg van nieuwe badkamer of keuken, dan dient de eigenaar dit zelf te verzekeren.

  De verzekering geldt dus  niet voor de inboedel en Wettelijke Aansprakelijkheid van eigenaren en bewoners. Uiteraard kan iedere bewoner/eigenaar daar zelf een verzekering voor afsluiten.

  Leidt het gebruik, of het veranderen, van een privé gedeelte tot verhoging van de verzekeringspremie, dan komt die verhoging voor rekening van de desbetreffende eigenaar. Meer daarover in het Burgerlijk Wetboek.

  In Modelreglement_1992 vindt u onder Artikel E 4 t/m 7  de regels die gehanteerd worden bij eventuele uitkering bij opgelopen schade.

  Verzekeringsovereenkomsten zijn door het bestuur afgesloten ten name van de VvE-Veeralleeflat en de gezamenlijke eigenaars.

   

  Bron: Huishoudelijk Reglement en Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992 Laatst gewijzigd: 25 februari 2018
 • Vuurwerk afsteken
 • Uit veiligheidsoverwegingen en om overlast voor andere bewoners te voorkomen is het niet toegestaan vanaf balkons vuurwerk af te steken.

  Bron: Huishoudelijk Reglement en Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992 Laatst gewijzigd: 25 februari 2018
 • Was- en beddengoed
 • Was-, beddengoed, enzovoort mag binnen de eigen balkons  (dus niet op de zeembalkons) worden opgehangen, uit het zicht en niet over de reling.

  Bron: Huishoudelijk Reglement en Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992 Laatst gewijzigd: 25 februari 2018
 • Water
 • Drinkwaterlevering

  Sinds enige jaren zorgt Drinkwaterbedrijf Vitens voor de levering van drinkwater in Zwolle. Water wordt niet meer geleverd tot aan de watermeter in de appartementen, maar tot aan de hydrofoorpompen. Deze bevinden zich op de begane grond van het flatgebouw. De pompen stuwen het water omhoog naar de etages en zorgen ervoor dat er behoorlijk wat druk op het water staat. In geval van storing is de pompbeweging soms waar te nemen door het verschil in druk, het water uit de kraan gaat een beetje op en neer. Het onderhoud van de pompen is, in opdracht van het bestuur, uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf.

  Ieder appartement heeft een individuele watermeter. De meterstand wordt door Vitens tenminste eenmaal per jaar opgevraagd of opgenomen en verrekend met de betaalde voorschotten.

  Bij stroomstoringen, waardoor het hele gebouw geen stroom aangeleverd krijgt, valt ook de hydrofoorpomp uit. Het gevolg daarvan is dat vanaf dat moment geen water geleverd wordt appartementen.

  Informatie over en melden van waterstoringen: https://waterstoring.nl/vitens

  Onderhoud leidingen in de Veeralleeflat

  Volgens het splitsingsreglement is een eigenaar en de gebruiker verplicht het appartement goed te onderhouden. Ook de onderhoudsplicht van leidingen valt onder de onderhoudsplicht. U bent dus zelf verantwoordelijk voor reparaties aan of vervanging van de waterleidingen binnen uw appartement. Lekkages kunnen niet alleen tot schade leiden binnen uw appartement, maar ook bij buren, u bent daarvoor aansprakelijk. Uiteraard is het belang om bij verbouwingen in uw appartement er voor te zorgen, dat waterleidingen niet beschadigd worden.

   

  Bron: VvE-Veeralleeflat Laatst gewijzigd: 25 februari 2018
 • Website VvE-Veeralleeflat
 • De website van de VvE is begin 2018 vernieuwd. De eerste versie van de VvE-Veeralleeflat werd gemaakt door de VvE-leden Chris Aa en Maarten van Weerd. Deze site heeft lange tijd gefunctioneerd en was voor veel belangstellenden een informatiebron. Deze oude site is nu verwijderd, maar de nieuwe site is gebouwd op hetzelfde platform (Content Management Systeem WordPress) en behoudt hetzelfde internetadres: www.veeralleeflat.nl.

  De site kent een, voor iedereen toegankelijk, algemeen deel, en een afgeschermd deel. Dit deel is na inloggen toegankelijk voor bewoners en/of eigenaren.

  Beheer van de site:

  Voor het beheer van de nieuwe site zijn afspraken gemaakt over functioneel onderhoud en de manier waarop de inhoud (content) wordt aangeboden en beheerd.

  Inlogprocedure:

  Alle bewoners en eigenaren is per brief gevraagd door te geven onder welke naam zij geregistreerd willen worden (het account-ID). De naam moet beginnen met het appartementsnummer. Tot de tiende verdieping begint het nummer met een nul. Het nummer wordt gevolgd door een zelfgekozen naam. Geadviseerd wordt te kiezen uit de combinatie  voornaam en achternaam. Wonen er in een appartement meerdere personen, dan krijgt ieder een account.

  Een voorbeeld: Edwin Carmel en Corry Snoek wonen in appartement 804. Hun accountnamen worden: 0804EdwinCarmel en 0804CorrySnoek.

  Nadat de accountnaam is doorgegeven aan de beheerder ontvangt u een wachtwoord, dat wachtwoord past u de eerste keer aan. Daarna logt u in met dat zelfgekozen wachtwoord. Dit wachtwoord is alleen bij u bekend, dus ook niet bij de beheerder. Bent u uw wachtwoord vergeten, dan krijgt u na melding opnieuw een eenmalig wachtwoord toegezonden en herhaalt u de procedure.

  Na een bezoek aan de site logt u uit via de daarvoor bestemde knop; als u de website verlaat of de computer uitschakelt wordt u automatisch uitgelogd.

  Uw account-ID verwijderen we als u niet langer in de Veeralleeflat woont of uw appartement heeft verkocht.

   

   

  Bron: VvE-Veeralleeflat Laatst gewijzigd: 25 februari 2018
 • Weesfietsen
 • Weesfietsen:

  Rijwielen, waarvan de eigenaar niet kan worden achterhaald en waarvan bekend is dat zij lange tijd niet gebruikt zijn, worden verwijderd. Dit geldt zowel voor de fietsen die buiten op de fietsparkeerplaats (fietsnietjes) staan als voor de fietsen in de inpandige stallingsruimten. Deze maatregel is bedoeld om te voorkomen, dat door ruimtegebrek anderen hun rijwiel niet kunnen stallen. Een opruimactie wordt geruime tijd voor de uitvoeringsdatum bekend gemaakt.

  Bron: VvE-Veeralleeflat Laatst gewijzigd: 25 februari 2018
 • Zeembalkon
 • Schoonhouden van het zeembalkon

  Via het zeembalkon kunt u de ramen van uw appartement zemen. Van iedere eigenaar/bewoner wordt verwacht dat hij zelf het zeembalkon, dat grenst aan het appartement schoonhoudt. Het gaat daarbij om vloer, hekken en afvoeren.

  Het is handig om met de buren op de etage afspraken te maken over het schoonhouden van het deel van het zeembalkon dat grenst aan het trappenhuis. Dat geldt ook voor de buitenzijde van ramen en deuren die grenzen aan het trappenhuis.

  Schoonmaken en -houden heeft invloed op de kosten op onderhoud van het schilderwerk.

  Was-, beddengoed, enzovoort mag NIET op de zeembalkons worden opgehangen, ook niet over de reling.

  Voorkomen ongewenst gebruik van het balkon

  Bij het verlaten van het zeembalkon dient u altijd de deur naar het balkon met de sleutel af te sluiten.

  Bron: Huishoudelijk Reglement en Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992 Laatst gewijzigd: 25 februari 2018
 • Zwerfvuil
 • Opruimen van  zwerfvuil rond de Veeralleeflat

  Voor het opruimen van het zwerfvuil op de openbare weg is de ROVA (in opdracht van de Gemeente Zwolle) verantwoordelijk.
  Het afval op eigen terrein (parkeerplaatsen) moet door de leden van de VvE zelf worden opgeruimd. Voor iedere eigenaar/bewoner is hier een taak weggelegd. Denk niet: “Dat doet een ander wel.” Ruim op en zorg er voor dat de Veeraalleeflat en omgeving er netjes uit blijft zien.

  Bron: VvE-Veeralleeflat Laatst gewijzigd: 25 februari 2018