Verleden, heden en toekomst

De foto’s hieronder geven een indruk van de veranderingen in de omgeving van de Veeralleeflat.

Zwolle rond 1926

Zwolle rond 1926

Eeuwenlang zijn er pogingen gedaan om te komen tot een waterverbinding tussen de IJssel en  Zwolle. Op 24 augustus 1819 werd uiteindelijk de Willemsvaart geopend. Het kanaal verbond de IJssel via de Katerveersluizen met de Stadsgracht rond het centrum van Zwolle en het Zwarte Water. Schepen konden nu vanaf de IJssel, via Zwolle en Zwartsluis naar Meppel en van daaruit nar het noorden van Nederland varen.

Na de Tweede Wereldoorlog werd de scheepvaartroute langs het hart van de stad steeds meer ervaren als een probleem. Het toenemend autoverkeer, over smalle wegen en verouderde bruggen, die vaak geopend waren, maakte een nieuwe scheepvaartverbinding met de IJssel noodzakelijk. In 1966 werd de nieuwe verbinding, Het Zwolle-IJsselkanaal, geopend. Het deel van Willemsvaart dat wijd uitwaaierde bij de aansluiting met de Stadsgracht werd gedempt. Ook de kolenhaven, op de plaats van het oude postgebouw, was niet meer nodig. In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd het resterende stuk water van de Willemsvaart versmald tot de huidige breedte.

Rechts van het kanaal De Veerallee, links het Jodendijkje (gezien vanaf het centrum).  Die laatste naam is vervangen door Willemsvaart en is nu de weg waaraan de Veeralleeflat ligt.

Willemsvaart t.h.v. tegenwoordige Vitensgebouw

Willemsvaart 1918, daar waar nu het Vitensgebouw staat.

Veerallee 1920

Veerallee rond 1920, links het kanaal met aan de overkant het Jodendijkje.

Het scholierenpontje bracht kinderen tot 1964 naar de overkant.

Tot 1964 bracht het scholierenpontje kinderen naar de overkant van de kolenhaven (daar staat nu het oude postgebouw) naar de Emmawijk.

Het bouwterrein in 1972.

Het bouwterrein Veeralleeflat in 1972.

Op de achtergrond was het overkapte PTT-perron. Hier kwamen de rode posttreinen aan. De post was onderweg voorgesorteerd. De zakken met post werden in het PTT-Postgebouw verder gesorteerd.

Bouwterrein 1972

Bouwterrein 1972. Hier werd, de luxe, centraal verwarmde Veeralleeflat , gebouwd.

In 1974 was het in Zwolle nog niet gebruikelijk een appartement te kopen. Onder andere met deze poster werden potentiële kopers aangetrokken.

Verkoopposter uit 1974

Verkoopposter uit 1974

Zicht op het zuiden, 1974

Toen de Veeralleeflat in 1974  gereed kwam lag deze aan de rand van de stedelijke bebouwing.

Dit is een foto van het uitzicht vanuit de Veeralleeflat anno 1974.  De brede Willemsvaart werd in de jaren tachtig deels versmald om het wegverkeer meer ruimte te geven. Dit werd de Nieuwe Veerallee. Tot die tijd reed het verkeer over de Veerallee (nu de parallelweg aan de overkant met de lindebomen).  Links langs het water lag het Jodendijkje (nu de Willemsvaart), dat liep naar de Joodse Begraafplaats. Deze begraafplaats lag op de plek van de parkeerplaats van het huidige Dinoland. De Joodse begraafplaats is in 1981 onder rabinaal toezicht verplaatst.  Helemaal achteraan op de foto ziet u het gebouw van het huidige Vitens.  Op de voorgrond het in aanbouw zijnde pand van Nissandealer Selles. (Selles verhuurt dit pand nu aan onder meer Welzorg). Daarachter is de Peugeotgarage zichtbaar.

Uitzicht in zuidoostelijke richting, 1974.

Uitzicht in zuidoostelijke richting, 1974.

De boerderijen zijn voor een groot deel verdwenen om plaats te maken voor de kantoren in Hanzeland en de woonwijk Zwolle-Zuid.  De spoorwegovergang op de foto lag ongeveer op de plaats van de huidige fietstunnel en leidde naar de boerderijen aan De Lure. De Lure is vervangen door de Koggelaan en daarachter ligt nu de IJsselallee.

In 1997 werd het Themapark Ecodrome geopend. Het opvallende gebouw is tegen een symbolische bedrag overgenomen van de Floriade in Zoetemeer. Na plaatsing werd de glaspui aangebracht. Het themapark, inclusief Natuurmuseum, is na 15 jaar gesloten. Het terrein en gebouwen biedt nu plaats aan Dinoland.
De Peugeotgarage, de blauwe doos, valt ook op de foto duidelijk op. Tussen de Peugeotgarage en het gebouw van Welzorg stond het veilinggebouw van Hekkert. Dit is gesloopt en in 2016 opende DeltaWonen hier haar nieuwe magazijn. De woonhuizen op de voorgrond zijn de enige gebouwen, die er al stonden voordat de Veeralleeflat werd gebouwd.

Uitzicht vanaf de flat richting centrum, 2016.

Uitzicht vanaf de flat richting centrum, september 2016.

Op de foto is het begin van de reconstructie van het kruispunt Westerlaan – Rieteweg – Willemskade – Nieuwe Veerallee te zien. De muur rond het terrein van het Postgebouw is hier al verwijderd. Veel oude bomen zijn inmiddels gekapt om plaats te maken voor de vrije busbanen (Hoogwaardig Openbaar Vervoer).

Herst 2017 Spoortracé Zwolle

Spoortracé Zwolle, herfst 2017

Luchtfoto uit 2018. Op de voorgrond de Veeralleeflat tussen spoorlijn en Willemsvaart

Toekomstige busbrug over het spoor.

Toekomstige busbrug vanaf Willemskade naar het nieuwe busstation.

In 2017 werd begonnen met de bouw van de busbrug over het spoor. Vanaf februari 2019 loopt de brug achter het oude postgebouw. De brugroute verbindt het kruispunt Rietseweg – Willemskade – Nieuwe Veerallee met het nieuwe busstation aan de zuidzijde van het station. Het zicht vanaf de Veeralleeflat is door de komst van de brug veranderd, 1200 lijnbussen maken er dagelijks gebruik van. Het is waarschijnlijk dat bij het aangaan van nieuwe consessies het busvervoer overstapt op elektriciteit, bij de bouw van het busstation is daar al rekening meegeholpen.

De vergunningen om het oude Postgebouw (tussen spoor naar Kampen en de Westerlaan) te renoveren zijn in het najaar van 2019 afgegeven. Voor zover nu bekend blijft na sloop alleen het karkas overeind en krijgt het gebouw een volledig nieuwe schil en ingangspartij. De op- en aanbouw, die die na de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn toegevoegd verdwijnen. Een deel van het parkeerterrein, grenzend aan de Willemskade, wordt waarschijnlijk bebouwd.

Bron: Historisch Centrum Overijssel; bewoners Veeralleeflat; Groeten uit Zwolle van Gert Oostingh; diverse internetpagina's Laatst gewijzigd: 5 november 2019

Laatste berichten

 • Aanleg glasvezelkabel en parkeren 15 januari 2020

  Maandag 20 januari 2020 wordt een kabel getrokken vanaf de stoep langs de fietsstraat naar het aansluitpunt op […]

  Lees meer
 • Hinder door spoorwerkzaamheden 24 december 2019

  In de nacht van 11 op 12 januari 2020 werkt ProRail aan het spoor in de buurt van […]

  Lees meer
 • Algemene Leden Vergadering 2020. Noteer de datum. 22 december 2019

  Deze informatie is alleen beschikbaar als u heeft ingelogd

  Lees meer
 • Ophalen oudpapier in 2020 22 december 2019

  Oudpapier en karton wordt door de ROVA op onderstaande dagen opgehaald. Uitsluitend op de avond vóór de ophaaldag […]

  Lees meer
 • Nieuwjaarsborrel Veeralleeflat 22 december 2019

  Deze informatie is alleen beschikbaar als u heeft ingelogd

  Lees meer
 • Upgrade van het Postgebouw 10 oktober 2019

  Het Postgebouw aan de Westerlaan wordt grondig vernieuwd. Wilt u weten wat er de komende tijd gaat gebeuren […]

  Lees meer
 • BBQ Veeralleeflat 20 augustus 2019

  Deze informatie is alleen beschikbaar als u heeft ingelogd

  Lees meer
 • Omgeving Veeralleeflat in beeld 30 juli 2019

  In de eerste eerste weken van juli 2019 is er volop gewerkt aan het spoor bij de Veeralleeflat. […]

  Lees meer
 • Ophalen oudpapier Veeralleeflat 22 juli 2019

  Deze informatie is alleen beschikbaar als u heeft ingelogd

  Lees meer
 • Schilderwerk vanaf 19 augustus 5 juli 2019

  Deze informatie is alleen beschikbaar als u heeft ingelogd

  Lees meer