Verleden, heden en toekomst

De foto’s hieronder geven een indruk van de veranderingen in de omgeving van de Veeralleeflat.

Zwolle rond 1926

Zwolle rond 1926

Eeuwenlang zijn er pogingen gedaan om te komen tot een waterverbinding tussen de IJssel en  Zwolle. Zie deze pagina uit Dagblad de Stentor. Op 24 augustus 1819 werd uiteindelijk de Willemsvaart geopend. Het kanaal verbond de IJssel via de Katerveersluizen met de Stadsgracht rond het centrum van Zwolle en het Zwarte Water. Schepen konden nu vanaf de IJssel, via Zwolle en Zwartsluis naar Meppel en van daaruit nar het noorden van Nederland varen.

Na de Tweede Wereldoorlog werd de scheepvaartroute langs het hart van de stad steeds meer ervaren als een probleem. Het toenemend autoverkeer, over smalle wegen en verouderde bruggen, die vaak geopend waren, maakte een nieuwe scheepvaartverbinding met de IJssel noodzakelijk. In 1966 werd de nieuwe verbinding, Het Zwolle-IJsselkanaal, geopend. Het deel van Willemsvaart dat wijd uitwaaierde bij de aansluiting met de Stadsgracht werd gedempt. Ook de kolenhaven, op de plaats van het oude postgebouw, was niet meer nodig. In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd het resterende stuk water van de Willemsvaart versmald tot de huidige breedte.

Rechts van het kanaal De Veerallee, links het Jodendijkje (gezien vanaf het centrum).  Die laatste naam is vervangen door Willemsvaart en is nu de weg waaraan de Veeralleeflat ligt.

Willemsvaart t.h.v. tegenwoordige Vitensgebouw

Willemsvaart 1918, daar waar nu het Vitensgebouw staat.

 

Veerallee 1920

Veerallee rond 1920, links het kanaal met aan de overkant het Jodendijkje.

 

Het scholierenpontje bracht kinderen tot 1964 naar de overkant.

Tot 1964 bracht het scholierenpontje kinderen naar de overkant van de kolenhaven (daar staat nu het oude postgebouw) naar de Emmawijk.

 

Het bouwterrein in 1972.

Het bouwterrein Veeralleeflat in 1972.

Op de achtergrond was het overkapte PTT-perron. Hier kwamen de rode posttreinen aan. De post was onderweg voorgesorteerd. De zakken met post werden in het PTT-Postgebouw verder gesorteerd.

Bouwterrein 1972

Bouwterrein 1972. Hier werd, de luxe, centraal verwarmde Veeralleeflat , gebouwd.

Zicht op de Veeralleeflat in aanbouw.

Foto: Dolf Henneke

Dolf Henneke was persfotograaf van de Zwolsche Courant en woonde in deze wijk. Hij maakte deze foto in de jaren ’70. Dolf is de vader van Hetty Huisman, die eerst in de Wilhelminastraat en nu nog in de Julianastraat woont. Zij verzorgt in het wijkblad, Kwartaaltje, een eetrubriek.

Verkoopposter uit 1974

Verkoopposter uit 1974

In 1974 was het in Zwolle nog niet gebruikelijk een appartement te kopen. Onder andere met deze poster werden potentiële kopers aangetrokken.

Zicht op het zuiden, 1974

Toen de Veeralleeflat in 1974  gereed kwam lag deze aan de rand van de stedelijke bebouwing.

Dit is een foto van het uitzicht vanuit de Veeralleeflat anno 1974.  De brede Willemsvaart werd in de jaren tachtig deels versmald om het wegverkeer meer ruimte te geven. Dit werd de Nieuwe Veerallee. Tot die tijd reed het verkeer over de Veerallee (nu de parallelweg aan de overkant met de lindebomen).  Links langs het water lag het Jodendijkje (nu de Willemsvaart), dat liep naar de Joodse Begraafplaats. Deze begraafplaats lag op de plek van de parkeerplaats van het huidige Dinoland. De Joodse begraafplaats is in 1981 onder rabinaal toezicht verplaatst.  Helemaal achteraan op de foto ziet u het gebouw van het huidige Vitens.  Op de voorgrond het in aanbouw zijnde pand van voormalig Nissandealer Selles. (nu wordt dit pand onder meer verhuurd aan Welzorg). Daarachter is de Peugeotgarage zichtbaar.

Uitzicht in zuidoostelijke richting, 1974.

Uitzicht in zuidoostelijke richting, 1974.

De boerderijen zijn voor een groot deel verdwenen om plaats te maken voor de kantoren in Hanzeland en de woonwijk Zwolle-Zuid.  De spoorwegovergang op de foto lag ongeveer op de plaats van de huidige fietstunnel en leidde naar de boerderijen aan De Lure. De Lure is vervangen door de Koggelaan en daarachter ligt nu de IJsselallee.

Uitzicht over de, gedeeltelijk gedempte, Willemsvaart in de richting van de Veluwe met daarvoor Het Engelse Werk

In 1997 werd het Themapark Ecodrome geopend. Het opvallende gebouw is tegen een symbolische bedrag overgenomen van de Floriade in Zoetemeer. Na plaatsing werd de glaspui aangebracht. Het themapark, inclusief Natuurmuseum, is na 15 jaar gesloten. Het terrein en gebouwen biedt nu plaats aan Dinoland.
De Peugeotgarage, de blauwe doos, valt ook op de foto duidelijk op. Tussen de Peugeotgarage en het gebouw van Welzorg stond het veilinggebouw van Hekkert. Dit is gesloopt en in 2016 opende DeltaWonen hier haar nieuwe magazijn. De woonhuizen op de voorgrond zijn de enige gebouwen, die er al stonden voordat de Veeralleeflat werd gebouwd.

Uitzicht vanaf de flat richting centrum, 2016.

Uitzicht vanaf de flat richting centrum, september 2016.

Op de foto is het begin van de reconstructie van het kruispunt Westerlaan – Rieteweg – Willemskade – Nieuwe Veerallee te zien. De muur rond het terrein van het Postgebouw is hier al verwijderd. Veel oude bomen zijn inmiddels gekapt om plaats te maken voor de vrije busbanen (Hoogwaardig Openbaar Vervoer).

Herst 2017 Spoortracé Zwolle

Spoortracé Zwolle, herfst 2017

 

Luchtfoto uit 2018. Op de voorgrond de Veeralleeflat tussen spoorlijn en Willemsvaart

In 2017 werd begonnen met de bouw van de busbrug over het spoor achter het oude postgebouw, tegenwoordig Citypost. Sinds februari 2019 loopt de brug achter het gebouw en verbindt het kruispunt Rietseweg – Willemskade – Nieuwe Veerallee met het nieuwe busstation aan de zuidzijde van het station. Het zicht vanaf de Veeralleeflat is door de komst van de brug veranderd, 1200 lijnbussen maken er dagelijks gebruik van. Bij het aangaan van nieuwe consessies, eind 2020, is het busvervoer overgestapt op elektriciteit.

In het najaar van 2019 werden de vergunningen afgegeven om het oude Postgebouw (tussen spoor naar Kampen en de Westerlaan) te renoveren. Begin 2021 werd begonnen met de grootschalige sloop. Na de sloop blijft alleen het karkas overeind en krijgt het gebouw een volledig nieuwe schil en ingangspartij. De op- en aanbouw, die die na de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn toegevoegd verdwijnen. Een deel van het parkeerterrein, grenzend aan de Willemskade, wordt waarschijnlijk (laag) bebouwd.

Gebouw Citypost na de renovatie. Rechts zicht op de Veeralleeflat.

De komende tientallen jaren zal de omgeving van de Veeralleeflat verder veranderen. Langs de Willemsvaart zal, zoals het nu naar uitziet, meer woningbouw komen; het bedrijfsleven zal hiervoor terrein inleveren.
De tekening hieronder geeft een impressie van hoe de Willemsvaart er in de toekomst wellicht uitziet.

Willemsvaart in de toekomst? Op de achtergrond de Veeralleeflat.

2021 Waanders Uitgevers b.v. Zwolle ISBN 978 94 6262 337 8

In 2021 kwam bij Uitgerij Waanders Zwolle het boek uit met de titel:
‘Van Veerallee naar Katerveer’. Het boek (176 pagina’s) geschreven door Wim Coster, schrijver, historicus en inwoner van het Veeralleekwartier, gaat over de ontwikkeling van dit gebied van 10 vierkante kilometer. Het begint in de prehistorie en loopt tot de tegenwoordige tijd.


Meer over de toekomstige ontwikkelingen:
Site van de Gemeente Zwolle, zoekwoord Spoorzone.

Bron: Historisch Centrum Overijssel; bewoners Veeralleeflat; 'Groeten uit Zwolle 'van Gert Oostingh; 'Van Veerallee naar Katerveer' door Wim Coster; Gemeente Zwolle; diverse internetpagina's Laatst gewijzigd: 27 februari 2023

Laatste berichten

 • Ventilatieventiel schoonmaken 18 november 2023

  Dit instructiefilmpje laat zien hoe u, op eenvoudige wijze, de ventilatieventielen schoonmaakt.

  Lees meer
 • Groen afval 27 september 2023

  Groente, fruit- en tuinafval (GFT).Voor groen afval plaatst ROVA in de week van 25 september 2023 een nieuwe […]

  Lees meer
 • Schoonmaken zeembalkon. 7 maart 2023

  Het schoonhouden van het zeembalkon aan de centrumkant van het gebouw is geen onderdeel van het schoonmaakcontract dat […]

  Lees meer
 • Veeralleeflat in Aanbouw 1 maart 2023

  De oud-voorzitter van de Wijkvereniging, Jacqueline Hasselt, bezorgde begin 2023, deze oude foto van de Veeralleeflat in aanbouw. […]

  Lees meer
 • Rookmelders verplicht 17 juni 2022

  Vanaf 1 juli 2022 zijn appartementseigenaren wettelijk verplicht om in elke ruimte waar u doorheen moet om van […]

  Lees meer
 • Prikbord – gebruikersinformatie 30 mei 2022

  Bent u bewoner of eigenaar en heeft u ingelogd?Dan kunt u de actuele prikbordberichten lezen of zelf een […]

  Lees meer