Afspraken

In de Veeralleeflat gelden regels voor het gebruik en onderhoud van de gezamenlijke ruimten en installaties. Formele afspraken zijn vastgelegd in het Splitsingsreglement en het Huishoudelijk Reglement.

In deze rubriek is een groot deel van die afspraken met toelichtingen en tips, alfabetisch op trefwoord gerubriceerd. We hebben juridische taal zoveel mogelijk vermeden. Klik op de titel van het onderdeel waarover u informatie wilt.

Als u heeft ingelogd, dan kunt u per onderwerp