Definitief ontwerp Westerlaan

De Westerlaan, tussen Willemskade en Station Zwolle, gaat op de schop. Samen met Stationsweg en Oosterlaan ontstaat uiteindelijk een autoluw verblijfsgebied met veel aandacht voor groen. 

Bij het ontwerp is gekozen voor het zogenaamde STOMP-principe. Dit staat voor de prioritering van gebruiker in ontwerp in de volgorde:

1.     S = Stappen (voetganger)
2.     T = Trappen (fiets)
3.     OV = Openbaar Vervoer
4.     M = MaaS (taxi, deelauto etc.)
5.    P =  Privé auto.

Dit principe leidt tot meer vermenging van verkeer waardoor het aantrekkelijker wordt om te kiezen voor verplaatsing per fiets of lopend en waarbij gebruik van gemotoriseerd verkeer wordt gedemotiveerd.  

Na de herinrichting:

 • Is de verblijfskwaliteit verbeterd;
 • Mag er maximaal 30km/h i.p.v. de huidige 50 km gereden worden;
 • Vindt snelheidsremming plaats d.m.v inpassing plateau’s;
 • Is de rijbaan versmald van ca. 10m naar 5,80;
 • Zijn de trottoirs verbreed naar minimaal 2,70m breed;
 • Is het asfalt vervangen door elementenverharding (klinkers);
 • Wordt regenwater vastgehouden door berging onder rijbaan en in wadi (Oosterlaan);
 • Is door behoud en toevoegen van bomen en overig groen de oorspronkelijke laanstructuur hersteld.

Ontwerptekeningen voor Wester- en Oosterlaan kunt u hier downloaden (totaal bijna 40 Mb)

Bron: Gemeente Zwolle; Webteam-VvE-Veeralleeflat Laatst gewijzigd: 11 september 2021

Laatste berichten

 • Piepschuim, afval 6 juli 2022

  Verpakkingspiepschuim hoort NIET in de oranje PMD-container. Die is bedoeld voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons. Het […]

  Lees meer
 • Rookmelders verplicht 17 juni 2022

  Vanaf 1 juli 2022 zijn appartementseigenaren wettelijk verplicht om in elke ruimte waar u doorheen moet om van […]

  Lees meer
 • Prikbord – gebruikersinformatie 30 mei 2022

  Bent u bewoner of eigenaar en heeft u ingelogd?Dan kunt u de actuele prikbordberichten lezen of zelf een […]

  Lees meer
 • Ontwikkeling Willemskwartier 23 maart 2022

  Kopie Nieuwsbrief Coalitie Willemskwartier Beste lezer! Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een Nota van Uitgangspunten […]

  Lees meer
 • Update bouw The City Post 23 maart 2022

  Afgelopen jaar zijn we gestart met de werkzaamheden en is er, met veel zorg voor het behoud van […]

  Lees meer
 • Papiercontainer vervangt inzamelplaats onder de trap 14 februari 2022

  Morgen (dinsdag 15 februari) haalt de ROVA voor de laatste maal oudpapier en karton op. Het gaat om […]

  Lees meer