Definitief ontwerp Westerlaan

De Westerlaan, tussen Willemskade en Station Zwolle, gaat op de schop. Samen met Stationsweg en Oosterlaan ontstaat uiteindelijk een autoluw verblijfsgebied met veel aandacht voor groen. 

Bij het ontwerp is gekozen voor het zogenaamde STOMP-principe. Dit staat voor de prioritering van gebruiker in ontwerp in de volgorde:

1.     S = Stappen (voetganger)
2.     T = Trappen (fiets)
3.     OV = Openbaar Vervoer
4.     M = MaaS (taxi, deelauto etc.)
5.    P =  Privé auto.

Dit principe leidt tot meer vermenging van verkeer waardoor het aantrekkelijker wordt om te kiezen voor verplaatsing per fiets of lopend en waarbij gebruik van gemotoriseerd verkeer wordt gedemotiveerd.  

Na de herinrichting:

 • Is de verblijfskwaliteit verbeterd;
 • Mag er maximaal 30km/h i.p.v. de huidige 50 km gereden worden;
 • Vindt snelheidsremming plaats d.m.v inpassing plateau’s;
 • Is de rijbaan versmald van ca. 10m naar 5,80;
 • Zijn de trottoirs verbreed naar minimaal 2,70m breed;
 • Is het asfalt vervangen door elementenverharding (klinkers);
 • Wordt regenwater vastgehouden door berging onder rijbaan en in wadi (Oosterlaan);
 • Is door behoud en toevoegen van bomen en overig groen de oorspronkelijke laanstructuur hersteld.

Ontwerptekeningen voor Wester- en Oosterlaan kunt u hier downloaden (totaal bijna 40 Mb)

Bron: Gemeente Zwolle; Webteam-VvE-Veeralleeflat Laatst gewijzigd: 11 september 2021

Laatste berichten

 • Schoonmaken zeembalkon. 7 maart 2023

  Het schoonhouden van het zeembalkon aan de centrumkant van het gebouw is geen onderdeel van het schoonmaakcontract dat […]

  Lees meer
 • Veeralleeflat in Aanbouw 1 maart 2023

  De oud-voorzitter van de Wijkvereniging, Jacqueline Hasselt, bezorgde begin 2023, deze oude foto van de Veeralleeflat in aanbouw. […]

  Lees meer
 • Let op! Nieuwe afvaltarieven 12 december 2022

  Vanaf 2023 voert de Gemeente Zwolle een tarief op restafval in. Naast een vast bedrag per huishouden betaalt […]

  Lees meer
 • Nieuwe overburen 30 november 2022

  Op 16 november organiseerde Van Wonen (gebieds- en vastgoedontwikkelaar) een informatie-avond in het Carolus Clusius College over het […]

  Lees meer
 • Piepschuim, afval 6 juli 2022

  Verpakkingspiepschuim hoort NIET in de oranje PMD-container. Die is bedoeld voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons. Het […]

  Lees meer
 • Rookmelders verplicht 17 juni 2022

  Vanaf 1 juli 2022 zijn appartementseigenaren wettelijk verplicht om in elke ruimte waar u doorheen moet om van […]

  Lees meer