Definitief ontwerp Westerlaan

De Westerlaan, tussen Willemskade en Station Zwolle, gaat op de schop. Samen met Stationsweg en Oosterlaan ontstaat uiteindelijk een autoluw verblijfsgebied met veel aandacht voor groen. 

Bij het ontwerp is gekozen voor het zogenaamde STOMP-principe. Dit staat voor de prioritering van gebruiker in ontwerp in de volgorde:

1.     S = Stappen (voetganger)
2.     T = Trappen (fiets)
3.     OV = Openbaar Vervoer
4.     M = MaaS (taxi, deelauto etc.)
5.    P =  Privé auto.

Dit principe leidt tot meer vermenging van verkeer waardoor het aantrekkelijker wordt om te kiezen voor verplaatsing per fiets of lopend en waarbij gebruik van gemotoriseerd verkeer wordt gedemotiveerd.  

Na de herinrichting:

 • Is de verblijfskwaliteit verbeterd;
 • Mag er maximaal 30km/h i.p.v. de huidige 50 km gereden worden;
 • Vindt snelheidsremming plaats d.m.v inpassing plateau’s;
 • Is de rijbaan versmald van ca. 10m naar 5,80;
 • Zijn de trottoirs verbreed naar minimaal 2,70m breed;
 • Is het asfalt vervangen door elementenverharding (klinkers);
 • Wordt regenwater vastgehouden door berging onder rijbaan en in wadi (Oosterlaan);
 • Is door behoud en toevoegen van bomen en overig groen de oorspronkelijke laanstructuur hersteld.

Ontwerptekeningen voor Wester- en Oosterlaan kunt u hier downloaden (totaal bijna 40 Mb)

Bron: Gemeente Zwolle; Webteam-VvE-Veeralleeflat Laatst gewijzigd: 11 september 2021

Laatste berichten

 • Beveiligd: Prijsplafond 2023 stroom 7 januari 2023

  Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.

  Lees meer
 • Let op! Nieuwe afvaltarieven 12 december 2022

  Vanaf 2023 voert de Gemeente Zwolle een tarief op restafval in. Naast een vast bedrag per huishouden betaalt […]

  Lees meer
 • Nieuwe overburen 30 november 2022

  Op 16 november organiseerde Van Wonen (gebieds- en vastgoedontwikkelaar) een informatie-avond in het Carolus Clusius College over het […]

  Lees meer
 • Piepschuim, afval 6 juli 2022

  Verpakkingspiepschuim hoort NIET in de oranje PMD-container. Die is bedoeld voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons. Het […]

  Lees meer
 • Rookmelders verplicht 17 juni 2022

  Vanaf 1 juli 2022 zijn appartementseigenaren wettelijk verplicht om in elke ruimte waar u doorheen moet om van […]

  Lees meer
 • Prikbord – gebruikersinformatie 30 mei 2022

  Bent u bewoner of eigenaar en heeft u ingelogd?Dan kunt u de actuele prikbordberichten lezen of zelf een […]

  Lees meer