Definitief ontwerp Westerlaan

De Westerlaan, tussen Willemskade en Station Zwolle, gaat op de schop. Samen met Stationsweg en Oosterlaan ontstaat uiteindelijk een autoluw verblijfsgebied met veel aandacht voor groen. 

Bij het ontwerp is gekozen voor het zogenaamde STOMP-principe. Dit staat voor de prioritering van gebruiker in ontwerp in de volgorde:

1.     S = Stappen (voetganger)
2.     T = Trappen (fiets)
3.     OV = Openbaar Vervoer
4.     M = MaaS (taxi, deelauto etc.)
5.    P =  Privé auto.

Dit principe leidt tot meer vermenging van verkeer waardoor het aantrekkelijker wordt om te kiezen voor verplaatsing per fiets of lopend en waarbij gebruik van gemotoriseerd verkeer wordt gedemotiveerd.  

Na de herinrichting:

 • Is de verblijfskwaliteit verbeterd;
 • Mag er maximaal 30km/h i.p.v. de huidige 50 km gereden worden;
 • Vindt snelheidsremming plaats d.m.v inpassing plateau’s;
 • Is de rijbaan versmald van ca. 10m naar 5,80;
 • Zijn de trottoirs verbreed naar minimaal 2,70m breed;
 • Is het asfalt vervangen door elementenverharding (klinkers);
 • Wordt regenwater vastgehouden door berging onder rijbaan en in wadi (Oosterlaan);
 • Is door behoud en toevoegen van bomen en overig groen de oorspronkelijke laanstructuur hersteld.

Ontwerptekeningen voor Wester- en Oosterlaan kunt u hier downloaden (totaal bijna 40 Mb)

Bron: Gemeente Zwolle; Webteam-VvE-Veeralleeflat Laatst gewijzigd: 11 september 2021

Laatste berichten

 • Ventilatieventiel schoonmaken 18 november 2023

  Dit instructiefilmpje laat zien hoe u, op eenvoudige wijze, de ventilatieventielen schoonmaakt.

  Lees meer
 • Groen afval 27 september 2023

  Groente, fruit- en tuinafval (GFT).Voor groen afval plaatst ROVA in de week van 25 september 2023 een nieuwe […]

  Lees meer
 • Schoonmaken zeembalkon. 7 maart 2023

  Het schoonhouden van het zeembalkon aan de centrumkant van het gebouw is geen onderdeel van het schoonmaakcontract dat […]

  Lees meer
 • Veeralleeflat in Aanbouw 1 maart 2023

  De oud-voorzitter van de Wijkvereniging, Jacqueline Hasselt, bezorgde begin 2023, deze oude foto van de Veeralleeflat in aanbouw. […]

  Lees meer
 • Rookmelders verplicht 17 juni 2022

  Vanaf 1 juli 2022 zijn appartementseigenaren wettelijk verplicht om in elke ruimte waar u doorheen moet om van […]

  Lees meer
 • Prikbord – gebruikersinformatie 30 mei 2022

  Bent u bewoner of eigenaar en heeft u ingelogd?Dan kunt u de actuele prikbordberichten lezen of zelf een […]

  Lees meer