Definitief ontwerp Westerlaan

De Westerlaan, tussen Willemskade en Station Zwolle, gaat op de schop. Samen met Stationsweg en Oosterlaan ontstaat uiteindelijk een autoluw verblijfsgebied met veel aandacht voor groen. 

Bij het ontwerp is gekozen voor het zogenaamde STOMP-principe. Dit staat voor de prioritering van gebruiker in ontwerp in de volgorde:

1.     S = Stappen (voetganger)
2.     T = Trappen (fiets)
3.     OV = Openbaar Vervoer
4.     M = MaaS (taxi, deelauto etc.)
5.    P =  Privé auto.

Dit principe leidt tot meer vermenging van verkeer waardoor het aantrekkelijker wordt om te kiezen voor verplaatsing per fiets of lopend en waarbij gebruik van gemotoriseerd verkeer wordt gedemotiveerd.  

Na de herinrichting:

 • Is de verblijfskwaliteit verbeterd;
 • Mag er maximaal 30km/h i.p.v. de huidige 50 km gereden worden;
 • Vindt snelheidsremming plaats d.m.v inpassing plateau’s;
 • Is de rijbaan versmald van ca. 10m naar 5,80;
 • Zijn de trottoirs verbreed naar minimaal 2,70m breed;
 • Is het asfalt vervangen door elementenverharding (klinkers);
 • Wordt regenwater vastgehouden door berging onder rijbaan en in wadi (Oosterlaan);
 • Is door behoud en toevoegen van bomen en overig groen de oorspronkelijke laanstructuur hersteld.

Ontwerptekeningen voor Wester- en Oosterlaan kunt u hier downloaden (totaal bijna 40 Mb)

Bron: Gemeente Zwolle; Webteam-VvE-Veeralleeflat Laatst gewijzigd: 11 september 2021

Laatste berichten

 • Veel nieuwbouw aan de Willemsvaart 5 oktober 2021

  Ontwikkeling Willemskwartier Nederland staat voor een grote woningbouwopgave. Overal moeten woningen gebouwd worden, dus ook in Zwolle. De […]

  Lees meer
 • Sloop Postgebouw 20 september 2021

  De sloop van het oude Postgebouw aan de Westerlaan heeft vertraging opgelopen. De volgende stap is vernieuwbouw en […]

  Lees meer
 • Tuinweetje 11 september 2021

  We hebben bij de Veeralleeflat niet veel tuin, maar er groeien wel planten, die interessant genoeg zijn om […]

  Lees meer
 • Prikbord-berichten in spam 13 augustus 2021

  Iedere bewoner en/of eigenaar ontvangt automatisch een e-mailbericht als er een nieuw prikbordbericht op de site van de […]

  Lees meer
 • Definitief ontwerp Westerlaan 6 augustus 2021

  De Westerlaan, tussen Willemskade en Station Zwolle, gaat op de schop. Samen met Stationsweg en Oosterlaan ontstaat uiteindelijk een autoluw […]

  Lees meer
 • Aanpassingen website 16 juli 2021

  Vanaf 19 juli 2021 gaan we enkele wijzingen doorvoeren op de website. Uiteraard doen we ons best de […]

  Lees meer